מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו להתנהל בהם ולקבל בהם את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור וללא הפרדה
על המוסד לדאוג להנגשה במקומות שהתלמיד נדרש להיות בהם, כחלק מלימודיו, גם אם הם מחוץ למוסד


מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו להתנהל בהם ולקבל בהם את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור וללא הפרדה.

דרכי הגישה אל המוסד ובתוכו

 • דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לשטחי המוסד שבהם ניתן שירות לכלל הציבור צריכה להיות הדרך שמשתמש בה כלל הציבור. שטחים אלה כוללים את שטחי החוץ, הכניסה לבניין ובתוך הבניין - למקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור. הנגישות תבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
 • בתחומי המוסד נדרש שתהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה ממקום החניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדה והעלאת נוסעים ושביל ציבורי אל הבניינים.
 • כמו כן, נדרש שתהיה נגישות רציפה לכל שירות ציבורי, כולל במעבר בין השירותים השונים.
 • מקומות תצוגה, איזורים המשמשים לאירועים ומגרשי ספורט צריכים גם הם להיות נגישים לאדם עם מוגבלות.
 • במרכזי לימוד שלומדים בהם לפחות 150 אנשים, לפחות מחצית מהמדשאות המיועדות לשימוש הציבור יהיו נגישות. אם קיימת בהן פינת ישיבה מוצלת - גם היא תהיה נגישה.
 • בכל מקום חניה שבחזקת המוסד, וכן בחניונים ציבוריים צריך שיהיו קיימים מקומות חניה נגישים.
 • מיקום החניות הנגישות יהיה קרוב ככל האפשר לדרך הנגישה ולכניסות הנגישות של הבניינים שבשטחי המוסד או לפתח מעלית בבניין.

התאמות במרחבי הלימוד

 • מרחבי הלימוד השונים, ובכלל זה מעבדות וחדרי תרגול, יהיו מונגשים לאנשים עם מוגבלויות, בין היתר באמצעים הבאים:

התאמות נגישות בסיורים

 • תלמיד שמשתתף בסיור זכאי להתאמות הנגישות הבאות:
  • מערכת עזר לשמיעה המותאמת לשירותי הדרכה, תמלול או תרגום לשפת סימנים.
  • תיאור קולי של הסיור, וככל האפשר באמצעות מישוש.
  • הסעה בכלי רכב המותאם למוגבלות של התלמיד (אם ניתנת הסעה על-ידי המוסד).
  • שימוש בשפה ובאופן המותאמים למוגבלות של התלמיד.
 • כדי לקבל את ההתאמות על התלמיד ליידע את המוסד מראש על הצורך בהתאמת הסיור ולאשר את השתתפותו במועד שנקבע לכך.

מרכז תמיכה

 • במוסד יהיה מרכז תמיכה שתפקידו לסייע לתלמיד ולמוסד, בין היתר בדרכים הבאות:
  • ייעוץ, תמיכה וליווי אישי ומקצועי לתלמיד
  • הדרכה וסיוע פרטני או קבוצתי להקניה ושיפור הרגלי למידה ואסטרטגיות למידה
  • ליווי ותמיכה במתן התאמות ובשימוש בהן בלימודים במוסד
  • ייעוץ, ליווי, הדרכה והכשרה של צוות המוסד
  • אספקה, תחזוקה והפעלה של אמצעי עזר ושירותי עזר הנדרשים לתלמיד

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, הזכות לנגישות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לגבי חלק מההתאמות, אשר הינן אישיות, נדרש לבקשן מראש, בהתאם לנהלי המוסד.
דוגמה
 • סטודנט עם מוגבלות היוצא לסיור, צריך ליידע את המוסד מראש על הצורך בהתאמת הסיור ולאשר את השתתפותו בסיור במועד שנקבע לכך.
 • סטודנט הזקוק למערכת להגברת שמע אישית - נדרש לבקש זאת מהמוסד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים