כל מי שמעסיק עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי חייב לנהל עבורו פנקס שעות עבודה ומנוחה
למידע נוסף ראו סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה

מעסיק חייב לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות