מקצבאות נכות מעבודה מנוכים דמי ביטוח בריאות, ובמקרים מסויימים ייתכנו ניכויים נוספים המפורטים בערך זה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בנוסף לדמי ביטוח בריאות המנוכים מקצבאות נכות מעבודה, ייתכנו ניכויים נוספים, כפי שיפורט להלן.

תשלום דמי ביטוח לאומי

 • מקבל קצבת נכות מעבודה שאין לו כל הכנסה אחרת, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שמגיעה לו הקצבה.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות צמיתה מעבודה בשיעור של 100%, פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופה שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. עם זאת:
  • אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
  • אם הוא עובד שכיר, המעסיק ישלם עבורו דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

ניכוי חובות

דוגמה
למי שקיבל גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) לתקופה שמגיעה לו קצבת נכות מעבודה רטרואקטיבית, המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מסכום קצבת הנכות את סכום גמלת הבטחת הכנסה שקיבל בעד אותה תקופה.

ניכוי דמי ביטוח בריאות

מבוטחים הפטורים מניכוי דמי ביטוח הבריאות מקצבאות המשולמות להם

 • אישה נשואה.
 • תושב חוץ או תושב השטחים.
 • ילד עד גיל 18.
 • חייל בשירות סדיר.
 • עובד שכיר או עצמאי (עד גיל זקנה).
 • מי שאינו עובד אך משלם דמי ביטוח.
 • מקבל פנסיה מוקדמת (חוץ מנכה בשיעור 100%).
 • מי שהגיע לגיל הפרישה ואינו זכאי לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), מכיון שהכנסותיו עולות על ההכנסה המרבית.

ניכויים מהקצבה עבור ארגון נכי תאונות עבודה

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות