במקרים שבהם יש למקבל דמי אבטלה הכנסה מעבודה (כשכיר או כעצמאי) או מפנסיה, ההכנסה תופחת מדמי האבטלה שהוא זכאי להם
עובד בעבודה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו מספר הקלות בתנאים (קיצור תקופת האכשרה, קיצור תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה, זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון, זכאות רצופה לתושבים שפונו, ביטול ההגבלה על מספר ימי הזכאות למי שטרם מלאו להם 40 ועוד).
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

במקרים שבהם יש למקבל דמי אבטלה הכנסה מעבודה (כשכיר או כעצמאי) או מפנסיה, ההכנסה תופחת מדמי האבטלה שהוא זכאי להם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה ויש להם הכנסה מעבודה כשכירים או כעצמאים, או הכנסה מפנסיה.

מקבל הכנסה מעבודה כשכיר

שימו לב
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה ופוטר מאחד מהם, יכול לתבוע דמי אבטלה על עבודתו אצל המעסיק שפיטר אותו, ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני.
 • דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיו משני המעסיקים ב-6 החודשים שקדמו לפיטורים. השכר שהוא ממשיך לקבל מהמעסיק השני ינוכה מסכום דמי האבטלה.
 • מי שמקבל הכנסה מעבודה כשכיר צריך להגיש לביטוח הלאומי בכל חודש את תלוש השכר עם פירוט מספר הימים שעבד בהם והשכר שקיבל. ניתן לשלוח את התלוש באופן מקוון.
 • הכנסתו מהעבודה תופחת מדמי האבטלה באופן הבא:
  1. חישוב שכרו היומי הממוצע של העובד על-ידי חלוקת שכר הברוטו החודשי שלו במספר הימים שבהם עבד (למשל, למקבל דמי אבטלה שעבד 4 ימים בשכר של 400 ₪, השכר היומי הממוצע הוא 100 ₪).
  2. הפחתת השכר היומי מהקצבה היומית -
   • אם שכרו היומי הממוצע של העובד נמוך מסכום דמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש.
   • אם שכרו היומי הממוצע של העובד גבוה מדמי האבטלה, הוא לא יקבל דמי אבטלה.
דוגמה
 • מקבל דמי אבטלה בסכום של 150 ₪ ליום, עבד 5 ימים בחודש מסוים בשכר יומי ממוצע של 100 ₪.
 • בימים שבהם עבד, יקבל דמי אבטלה בסכום של 50 ₪ ליום.
 • בשאר ימי האבטלה באותו חודש יקבל דמי אבטלה מלאים בסכום של 150 ₪ ליום.
דוגמה
 • מקבל דמי אבטלה בסכום של 150 ₪ ליום, עבד 5 ימים בשכר יומי ממוצע של 200 ₪.
 • בימים שבהם עבד לא יקבל דמי אבטלה.
 • בשאר ימי האבטלה באותו חודש יקבל דמי אבטלה בסכום של 150 ₪ ליום.
 • מי שעובד במשרה חלקית והכנסתו בימים שהוא עובד נמוכה מדמי האבטלה שהוא מקבל ליום, יוכל לבקש משירות התעסוקה שלא ירשמו לו ימי אבטלה בימים אלו.
 • מי שהתחיל לעבוד בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו ליום, עשוי להיות זכאי לקבלת מענק המשולם במשך עד 100 ימים.

מקבל הכנסה מעבודה כעצמאי

 • מי שעובד כעצמאי בזמן שהוא מקבל דמי אבטלה, יכול להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי ההכנסה מעבודתו כעצמאי.
 • ההכנסה תחושב על בסיס ההכנסות השנתיות ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים.
 • החישוב הסופי של דמי האבטלה שמגיעים לו ייעשה אחרי קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
 • הכנסתו מהעבודה כעצמאי תופחת מדמי האבטלה באופן הבא:
  1. חישוב הכנסתו היומית הממוצעת על-ידי חלוקת הכנסתו השנתית מהעבודה ב-12, וחלוקת התוצאה ב- 30.
  2. הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית -
   • אם הכנסתו היומית הממוצעת של העובד נמוכה מסכום דמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש.
   • אם הכנסתו היומית הממוצעת של העובד גבוהה מדמי האבטלה, הוא לא יקבל דמי אבטלה.

מקבל הכנסה מפנסיה

 • מי שמקבל פנסיה מעבודה צריך להגיש לביטוח הלאומי תלוש פנסיה של החודש הראשון שעבורו הוא תובע דמי אבטלה. ניתן לשלוח את התלוש באופן מקוון.
 • הכנסתו מהפנסיה תופחת מדמי האבטלה באופן הבא:
  1. חישוב הכנסתו היומית הממוצעת על-ידי חלוקת ההכנסה החודשית מהפנסיה (ברוטו) ב- 30.
  2. הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית -
   • אם הכנסתו היומית הממוצעת של העובד נמוכה מסכום דמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש.
   • אם הכנסתו היומית הממוצעת של העובד גבוהה מדמי האבטלה, הוא לא יקבל דמי אבטלה.

מקבל הכנסה מקצבת אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות)

 • למי שהפסיק לעבוד בשל מצב בריאותי או בעיה רפואית, לתקופה זמנית או לצמיתות:
  • הכנסה מפנסיית נכות לא תיחשב כקצבת פרישה מעבודה ולא תנוכה מדמי האבטלה, אם תשלום הקצבה על-ידי חברת הביטוח אינו מחייב את פרישתו של העובד מעבודה.
  • הכנסה מפנסיית נכות כן תיחשב כקצבת פרישה מעבודה ותנוכה מדמי האבטלה, אם במקום העבודה של העובד מצב בריאותי לקוי מחייב פרישה מעבודה כדי לקבל קצבה (למשל במשרדי הממשלה, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ועוד). החישוב ייעשה כפי שצויין לגבי מקבל הכנסה מפנסיה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים