הקדמה:

מקבל דמי אבטלה שמועסק בעבודה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו, או לקבל דמי אבטלה מופחתים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה
מקבל דמי אבטלה שגם עובד כעצמאי עשוי להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה כעצמאי


ישנם מקרים שבהם מובטל מתחיל לעבוד במשרה חלקית (מבחינת היקף השעות או הימים) במהלך תקופת זכאותו לדמי אבטלה.

 • מי שעובד בתקופת האבטלה וזמין חלקית לעבודה, עשוי להמשיך ולהיחשב כמובטל אם בתקופה זו לשכת התעסוקה תחפש עבורו משרה חלקית נוספת או משרה חלופית מלאה.
 • המובטל רשאי לבחור אם ימי העבודה שלו ידווחו, או לא ידווחו, למוסד לביטוח לאומי כימי אבטלה:
  • מי שימי העבודה שלו ידווחו, יקבל דמי אבטלה לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל באותם ימים, וימים אלה ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.
  • מי שימי העבודה שלו לא ידווחו, לא יקבל דמי אבטלה עבור ימים אלה והם לא ינוכו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו.

מי זכאי?

 • מקבל דמי אבטלה שהחל לעבוד במשרה חלקית.
 • מקבל דמי אבטלה שעובד כעצמאי עשוי להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה כעצמאי.

תהליך מימוש הזכות

אי דיווח על ימי העבודה כימי אבטלה

 • אם המובטל בחר כי שירות התעסוקה לא ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:
  • עליו למלא טופס בקשה לשלילת ימי אבטלה ולהגיש אותו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. לאיתור כתובות וטלפונים של הסניפים בלשכת התעסוקה לחץ כאן
  • הימים שעבד בהם לא יופחתו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • הוא לא יקבל דמי אבטלה עבור אותם ימים (אלא רק עבור הימים שבהם לא עבד), והכנסותיו מהעבודה לא ינוכו מדמי האבטלה שישולמו לו לשאר הימים.
דוגמה
 • למובטל נקבעה זכאות לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום, למשך מכסה מירבית של 100 ימים.
 • לאחר שהחל לעבוד יום בשבוע ולהשתכר 300 ש"ח ליום בממוצע, הוא הגיש בקשה ללשכה שלא תדווח על ימי העבודה כימי אבטלה.
 • בימים שבהם הוא עובד לא ישולמו לו דמי אבטלה והימים לא יופחתו ממכסת הימים שנקבעה לו.
 • בימים שאינו עובד ימשיך לקבל את דמי האבטלה בסך 250 ש"ח ליום.

דיווח על ימי העבודה כימי אבטלה

 • אם המובטל בחר כי שירות התעסוקה ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה, עליו להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות כדי לחפש עבודה נוספת או חלופית.
 • המוסד לביטוח לאומי ינכה מדמי האבטלה את ההכנסה היומית הממוצעת שלו בתקופת העבודה החלקית.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו נמוך מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו גבוה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
דוגמה
 • מובטל זכאי לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום.
 • הוא החל לעבוד במשרה חלקית יומיים בשבוע ולהשתכר 150 ש"ח ליום בממוצע.
 • דמי האבטלה שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי בימים שבהם הוא עובד יהיו בסך 100 ש"ח ליום.
 • על העובד להגיש בכל חודש למוסד ביטוח לאומי את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבד ואת השכר החודשי. את תלוש השכר ניתן לשלוח באופן מקוון ישירות לפקיד הביטוח הלאומי בסניף המטפל באמצעות אתר האינטרנט.
 • למובטל שעובד במקביל כעצמאי:
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.

חשוב לדעת

 • עובד שמקבל דמי אבטלה וחזר לעבוד בעבודתו המקורית במשרה חלקית לא יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה.
 • עובד שהוצא לחל"ת למשך 30 ימים לפחות וזכאי בשל כך לדמי אבטלה, אינו רשאי לעבוד בתקופה זו (גם לא ימים ספורים) אצל המעסיק שהוציאו לחל"ת. (אם יחזור לעבוד אצל המעסיק לפני שחלפו 30 יום, הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה).
 • מי שעובד 25 ימים ומעלה בהיקף של 50% משרה לפחות תמורת שכר הנמוך מדמי האבטלה שהוא זכאי להם, עשוי לקבל מענק למובטל העובד בשכר נמוך.
 • מי שעוסק במשלח יד כעובד עצמאי ולא מיצה את זכותו לדמי אבטלה בתוך 12 חודשים מתחילת הזכאות, רשאי להגיש בקשה להקפיא את תקופת האבטלה עד 24 חודשים.

גורמי ממשל