הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לסבסוד ארוחות במזנון שבמקום עבודתם, אם מזמין השירות מסבסד את אותן ארוחות לעובדיו הישירים
הסבסוד יהיה בשיעור זהה לסבסוד שמקבלים העובדים הישירים של מזמין השירות


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לסבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, וזאת אם מזמין שירותי החברה נוהג לסבסד את עלות הארוחות לעובדיו הישירים באותו מזנון.

  • הסבסוד הוא באותו שיעור שבו מסבסד מזמין השירות את עלות ארוחתם של עובדיו הישירים.
דוגמה
במקום עבודה שעובדיו זכאים לקנות במזנון ארוחה יומית מסובסדת תמורת 20 ש"ח, עובדי הניקיון והתחזוקה זכאים לסבסוד זהה מטעם הקבלן המעסיק אותם - גם הם ישלמו 20 ש"ח עבור ארוחה זהה במזנון שבמקום העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים