עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון


עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע ברכישת דירה (משכנתא) למגוריהם, על-פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות