הקדמה:

עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף בנושא משכנתא, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע ברכישת דירה (משכנתא) למגוריהם, על-פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות