משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים חסרי דירה משכנתאות לרכישת דירה, בנייתה, הרחבתה או התאמתה לצרכים מיוחדים
כדי לקבל את המשכנתא צריך להוציא תעודת זכאות

משרד הבינוי והשיכון מעניק לחסרי דירה שהוציאו תעודת זכאות משכנתאות לרכישת דירה, בנייתה, הרחבתה או התאמתה לצרכים מיוחדים.

תנאי הסיוע

 • הסיוע יינתן אם טרם שולם למוכר הדירה כל הסכום תמורתה ועדיין לא עברו ממועד החתימה על חוזה הרכישה התקופות הבאות:
  • לרוכשי דירה יד שנייה טרם חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
  • לרוכשי דירה חדשה מקבלן טרם חלפו 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה על שם הזכאים ורישום המשכנתא עליה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
 • סכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
  • ביישובים שנמצאים באזור עדיפות לאומית א', הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) לא יעלה על 98% ממחיר הדירה.
  • בשאר היישובים הסכום הכולל לא יעלה על 95% ממחיר הדירה.
  • בתוכניות לעולים מאתיופיה הסכום הכולל לא יעלה על 99% ממחיר הדירה.
 • לזכאים חסרי דירה, תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית לדיור שמפרסם בנק ישראל, אך לא תעלה על 3%.
 • הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד ל-30 שנה, עם אפשרות קיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
 • מי שרוכשים דירה ביישובים בנגב ובקו העימות זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם האישית ובתנאי ריבית זהים - למידע נוסף ורשימת היישובים באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' (בהתאם למפורט באתר משרד הבינוי והשיכון), זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל-20 שנה.

מי זכאי?

 • חסרי דירה שצברו 599 נקודות ומעלה. להרחבות על-פי אוכלוסיות זכאים ראו בפורטל משכנתא.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות למשכנתא. למידע על הליך הוצאת התעודה ראו הוצאת תעודת זכאות למשכנתא.
 • לאחר אישור המשכנתא, יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות כדי לקבל את ההלוואה. ניתן לקבל את המשכנתא בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, לאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 • כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר (בבנק למשכנתאות יופקד אישור בכתב עם פרטי חשבון הבנק של המוכר).
 • משכנתא לבנייה עצמית תינתן בשלבים לפי התקדמות הבנייה.

בקשה להקלה בהחזרי המשכנתא

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים