הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים לסיוע ברכישת רכב
הסיוע ניתן באמצעות הלוואה או מענק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים לסיוע ברכישת רכב, על פי התנאים המפורטים למטה.

מי זכאי?

 • הורים שכולים, אלמן או אלמנה שלא נישאו בשנית והם בעלי רישיון נהיגה בתוקף, זכאים לעזרה ברכישת רכב אישי או לעזרה ברכישת רכב שיקומי לצורכי עבודה, במקרה שהם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם בעלי רשיון נהיגה בתוקף
  2. אם מדובר בלאמנים/ות, הם לא נישאו בשנית.
 • אלמן, אלמנה והורים שכולים שאין להם רישיון נהיגה בתוקף, זכאים לסיוע ברכישת רכב, במקרה שהם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. יש להם צורך ברכב בגלל מצב בריאותי, גיל מתקדם ונסיבות חברתיות;
  2. יש להם בן או בת בעלי רישיון נהיגה בתוקף, המתגוררים עמם או סמוך לביתם ומסוגלים, על פי חוות דעת עובד השיקום, להסיע אותם בהתאם לצרכיהם.
 • יתום זכאי לסיוע חד-פעמי ברכישת רכב, במקרה שהוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. ביום התייתמותו עדיין לא מלאו לו 21 שנים;
  2. ביום הגשת הבקשה לסיוע ברכישת רכב עדיין לא מלאו לו 30 שנים;
  3. ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף;
  4. הרכב דרוש לו לצורך ביצוע עבודתו;
  5. לא ניתן לו בעבר סיוע לשיקום, כולל סיוע במימון לימודים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • ועדת שיקום תדון בכל בקשה ובקשה, ואם תחליט להיענות לה, תקבע את סכום הסיוע בהתאם להוראות ובכפוף לתקציב השנתי המאושר למטרה זו.

אופן הסיוע

 • הסיוע לרכישת רכב לשימוש אישי לאלמנות והורים שכולים ניתן בדרך של מענק והלוואה.
הערת עריכה
ולגבי יתום? האם זה מענק/הלוואה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 27.03.2014, 11:06 (IST)

משך הסיוע

 • הסיוע ניתן לרכב ראשון והחלפתו פעם ב–5 שנים להורים שכולים, ופעם ב-4 שנים לאלמן/ה.
 • הורה שכול ואלמן/ה שלא נישא/ה ושמקור הכנסתם הוא מהוראת נהיגה או מנהיגת מונית, זכאי לחידוש רכב לצורכי שיקום כלכלי עד 3 החלפות לכל היותר.
 • יתום הזכאי לסיוע, יקבל את הסיוע באופן חד פעמי בלבד.
הערת עריכה
האם זה מענק/הלוואה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 27.03.2014, 11:06 (IST)

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים