בני/בנות זוג והורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים למענקים ולהלוואות לרכישת רכב אישי


שימו לב
קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.
 • הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.
 • הקו פועל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00 וביום שישי משעה 8:00 עד 13:00.
 • בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

הורים שכולים ובני/בנות זוג של חללי פעולת איבה זכאים לסיוע ברכישת רכב אישי בתנאים שיפורטו בהמשך.

שימו לב
 • יתומים, בני/בנות זוג והורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לסיוע ברכישת רכב לצורך שיקום כלכלי.
 • בני/בנות זוג והורים שכולים יכולים לבחור בין הזכאות לסיוע ברכישת רכב אישי לזכאות לסיוע ברכישת רכב לשיקום כלכלי.
 • בני/בנות זוג והורים שכולים עם מוגבלות בניידות שלא מימשו את זכותם לסיוע ברכישת רכב עשויים לקבל מענק לרכישת קלנועית.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.

סיוע ברכישת רכב לבעלי רישיון נהיגה

 • בעלי רישיון נהיגה תקף זכאים לסיוע לרכישת רכב אחת ל-4 שנים.
 • סכומי הסיוע להורים שכולים (נכון לינואר 2023):
  • ברכישת רכב חדש ראשון ניתן לקבל מענק בסך 51,093 ₪ והלוואה בגובה 34,061 ₪.
  • בהחלפה לרכב חדש כעבור כל 4 שנים (או רכישת רכב משומש בן עד 5 שנים), ניתן לקבל מענק בסך 42,002 ₪ והלוואה בגובה 24,991 ₪.
 • סכומי הסיוע לבני/בנות זוג שכולים (נכון לינואר 2023):
  • ברכישת רכב חדש ראשון ניתן לקבל מענק בסך 64,717 ₪ והלוואה בגובה 84,819 ₪.
  • בהחלפה לרכב חדש כעבור כל 4 שנים ניתן לקבל מענק בסך 51,157 ₪ והלוואה בגובה 24,136 ₪.

סיוע ברכישת רכב לחסרי רישיון נהיגה

 • מי שאינם בעלי רישיון נהיגה זכאים לקבל סיוע ברכישת רכב אחת ל-4 שנים, אם מתקיימים התנאים באים:
  • הם זקוקים לרכב עקב מצב בריאותי, גיל מתקדם וסיבות אישיות/חברתיות.
  • יש להם בן/בת (ובמקרים מסוימים אח/ות או גיס/ה) עם רישיון נהיגה תקף שמתגורר/ת במרחק של עד 40 ק"מ מהם.
 • סכומי הסיוע להורים שכולים (נכון לינואר 2023):
  • ברכישת רכב חדש ראשון ניתן לקבל מענק בסך 34,061 ₪ והלוואה בגובה 24,991 ₪.
  • בהחלפה לרכב חדש כעבור כל 4 שנים ניתן לקבל מענק בסך 28,002 ₪ והלוואה בגובה 24,991 ₪.
 • סכומי הסיוע לבני/בנות זוג שכולים (נכון לינואר 2023):
  • ברכישת רכב חדש ראשון ניתן לקבל מענק בסך 45,298 ₪ והלוואה בגובה 24,136 ₪.
  • בהחלפה לרכב חדש כעבור כל 4 שנים ניתן לקבל מענק בסך 35,801 ₪ והלוואה בגובה 24,136 ₪.

תהליך מימוש הזכות

דוגמה
 • רישיון נהיגה
 • התחייבות של בן/בת משפחה לנהוג עבור הזכאים שאין להם רישיון נהיגה
 • העתק הזמנה של רכב חדש עם מחיר הרכב ומועד האספקה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים