נשים נפגעות אלימות עשויות להיות זכאיות לסיוע בתשלום שכר דירה
הסיוע ניתן גם לנשים שהן לא תושבות ישראל שעונות על תנאי הזכאות
הדף מנוסח בלשון נקבה, אך הזכאות חלה על כל המגדרים


נשים נפגעות אלימות עשויות להיות זכאיות להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 3 שנים.

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי בכל אחד מיישובי הארץ.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע

 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לשני מצבים משפחתיים:
  • אישה ללא ילדים.
  • אישה עם ילד אחד או יותר (למספר הילדים אין השפעה על גובה הסיוע).
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • נשים שסובלות מאלימות במשפחה (גם אם יש להן דירה בבעלות משותפת עם בן הזוג) שמתקיים בעניינן אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הן שהו במקלט לנשים נפגעות אלימות וזקוקות להגנה ולמגורים נפרדים.
  • הוצא צו הגנה או צו הרחקה לבן זוגן, אך למרות זאת הן לא יכולות להמשיך להתגורר בדירתן בשל סכנה שנשקפת לחייהן.
  • הן עונות על הקריטריונים לכניסה למקלט, אבל לא יכולות לשהות בו בגלל סיבות שלא תלויות בהן והן זקוקות להגנה ולמגורים נפרדים.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע ניתן במסגרת טיפול פרטני של עו"ס שמתמחה באלימות במשפחה, באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • במקרים שבהן הנשים לא יכולות להמשיך להתגורר בדירתן עקב סכנה שנשקפת לחייהן, לא נדרשים המסמכים הכלליים להוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה וניתן להסתפק במסמכים המקוריים הבאים:
  • דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים או מעו"ס שאחראי/ת לטיפול במניעת אלימות במשפחה.
  • תעודת זהות כולל ספח מעודכן (למעט נשים שהן לא תושבות מדינת ישראל).
  • לנשים ששהו במקלט - אישור ממנהלת המקלט על כך שהמבקשת שוהה/שהתה במקלט, כולל מועדי השהייה.
  • אסמכתא מהבנק שכוללת את מספר החשבון להעברת התשלום, מספר הסניף ומספר הבנק.
 • הבקשה לסיוע בדיור תוגש, לבחירתה של האישה, לאחד מהגופים הבאים:
  • בנק למשכנתאות
  • מחוז משרד הבינוי והשיכון
  • חברה ממשלתית - עירונית
 • בבקשה שמוגשת לבנק:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח את הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
 • בבקשה שמוגשת למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה הממשלתית - עירונית:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
 • הבקשה תטופל בהתאם לנתוני הדו"ח הסוציאלי.
 • למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 • המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
 • כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי והשיכון לחשבון הבנק של הזכאית.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים