המדינה מסייעת לעולים חדשים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם
לפרטים ומידע כללי על הזכות ראו השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

  • הורה שהוא עולה חדש, שבפתיחת שנת הלימודים שעבורה מבוקש הסיוע הוא נמצא בארץ עד שנתיים מיום עלייתו לארץ, בתנאי ששני ההורים עונים על אחד מהתנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • ההורים רשאים לבקש את בחינת זכאותם בהתאם לרמת ההכנסה לנפש, אם היא תאפשר להם השתתפות גבוהה יותר מהמדינה.
  • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
  • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
  • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של אגף עידוד תעסוקת הורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים