כדי לקבל דמי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להירשם רישום ראשוני ללשכת התעסוקה ולאחר מכן להתייצב בה כדורשי עבודה
במקרים שיפורטו בהמשך אין חובת התייצבות בלשכת התעסוקה
למי שסירבו לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה להם עשוי להירשם סירוב עבודה
למידע רשמי ראו אתר שירות התעסוקה
שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית.
 • תובעי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניות לעבודה מתאימה - אם תימצא.
 • חשוב לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה או הבטחת הכנסה יש להראות נכונות לעבוד. לכן עם הפסקת העבודה יש להירשם רישום ראשוני בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה, ולהיות מוכנים לעבוד בכל עבודה שנמצאה כמתאימה לפונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אוכלוסיות שפטורות מההתייצבות בלשכת התעסוקה

למי ואיך פונים

 • יש להתייצב בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום המגורים ולהיות זמינים ומוכנים לעבוד בכל עבודה שתוצע, שתואמת למצב הבריאותי ועונה על הגדרות עבודה מתאימה.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל לכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין, יש לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה).
  • מי שלא מעוניינים לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין יכולים להירשם ולהתייצב בלשכה ששייכת ליישוב שבו הם מתגוררים בפועל ולמלא הצהרה על כך. למידע נוסף ראו אתר שירות התעסוקה.

שלבי ההליך

 • אחרי הרישום הראשוני יש להתייצב בלשכת התעסוקה במועד שנקבע.
 • לרוב נדרשים להתייצב פעם בשבוע, אך שירות התעסוקה רשאי לקבוע תדירות נמוכה או גבוהה יותר.
 • בני 50 ומעלה צריכים להתייצב בלשכת התעסוקה פעם בחודש.
 • לנשים שנמצאות בהיריון:
  • תובעת דמי אבטלה מהשבוע העשרים להיריון תציג בלשכה אישור מרופא נשים שמעיד על שבוע ההיריון. תדירות התייצבותה תיקבע על סמך האישור לפעם בחודש.
  • תובעת הבטחת הכנסה החל מהשבוע ה-13 להיריון תמסור למוסד לבטוח לאומי אישור שמעיד על שבוע ההיריון ותהיה פטורה מההתייצבות בלשכה.
שימו לב
דורשי עבודה זכאים לרצף דמי אבטלה בין שני ימי התייצבות שנקבעו להם (בתנאי שהתייצבו בימים אלה).

נסיבות שבהן ניתן להיעדר מההתייצבות בלשכה

מחלה

 • במקרה שדורש העבודה חלה ביום ההתייצבות, יש ליידע בהקדם את הפקיד המטפל בתיק ולהציג ביום ההתייצבות הבא תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא או אישור רפואי מתאים אחר (מומלץ לשמור עותק מהתעודה).
  • ניתן לקבל דמי מחלה באבטלה לתקופה של עד 30 ימי מחלה באישור.
  • חשוב שאישור המחלה יכלול גם ימי שבתות וחגים.
 • אם תקופת המחלה באבטלה נמשכת פחות מ-12 ימים רצופים, לא יינתן תשלום עבור 2 ימי המחלה הראשונים.
 • דורש עבודה שמתייצב פעם בשבוע יציג את אישור המחלה לא יאוחר ממועד ההתייצבות הבא שלו מייד אחרי תום ההיעדרות בגלל המחלה.
 • דורש עבודה שמתייצב אחת לחודש מחויב להתייצב ביום אחר במהלך החודש כדי שקצבתו לא תיפגע. אם דורש עבודה נעדר כתוצאה ממחלה בכל החודש, עליו להציג את טופס חופשת המחלה עם התייצבותו הקרובה בלשכה.
 • תובעי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) יגישו את האישור למוסד לביטוח לאומי.
 • מחלה של ילד מתחת לגיל 16 לא נחשבת בדרך כלל כסיבה לאי התייצבות, אך לתובעי אבטלה כל מקרה ייבחן לגופו (גיל הילד, חומרת המחלה, מצב משפחתי וכו'). לשם כך יש למלא טופס הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד ולהגיש אותו ללשכה בצירוף אישור על מחלת הילד.
 • למידע הרלוונטי למקבלי הבטחת הכנסה שמטפלים בבן משפחה חולה ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מילואים

 • אם נקבע לדורש העבודה שירות מילואים במועד ההתייצבות, עליו להודיע על כך מראש למתאם ההשמה.
 • בהתייצבות הבאה שלאחר תום שירות המילואים עליו להציג אישור על שירות מילואים (טופס 3010).
 • דורשי הבטחת הכנסה יגישו את האישור למוסד לביטוח לאומי.

אבל

 • דורש עבודה שקרוב משפחתו נפטר זכאי להיעדר מהלשכה בתקופת האבל, בהתאם לנהוג בכל דת על-פי דרגות הקרבה המשפחתית.
  • תובעי אבטלה יציגו בלשכה תעודת פטירה.
  • תובעי הבטחת הכנסה יציגו תעודת פטירה במוסד לביטוח לאומי.
 • דורשי עבודה יהודים:
  • דורש עבודה יהודי זכאי להיעדר מיום הפטירה של קרוב משפחתו עד יום הקבורה ועוד 7 ימים החל ביום הקבורה (כולל שבת).
  • אם היום השביעי של שבעת ימי האבל חל בשבת, ולמחרת (ביום ראשון) עולים לקבר, ייחשב גם יום ראשון כיום חופשת האבל.
  • במקרים שבהם משנים את מקום הקבורה של קרוב משפחה, דורש העבודה רשאי להיעדר באותו יום (היות שלפי המסורת חל עליו באותו יום דין שבעה).
  • קרוב משפחה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), אח, אחות (כולל אחים למחצה), בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).
 • דורשי עבודה מוסלמים או נוצרים:
  • דורש עבודה מוסלמי או נוצרי שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד 7 ימים החל ביום הקבורה.
   • קרוב משפחה מדרגה ראשונה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), אח, אחות (כולל אחים למחצה), בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).
  • במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה שנייה דורש העבודה זכאי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד 3 ימים החל מיום הקבורה.
   • קרוב משפחה מדרגה שנייה ייחשב אחד מאלה - סבא, סבתא, נכד, נכדה, דוד או דודה (מקרבת דם ולא מנישואין).
 • דורשי עבודה דרוזים:
  • דורש עבודה דרוזי שקרוב משפחתו נפטר רשאי להיעדר 7 ימים מיום פטירת קרוב המשפחה.
  • קרוב משפחה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), סבא, סבתא, אח, אחות (כולל אחים למחצה), נכד, נכדה, חותן, חתן, גיס, גיסה, אחיין, אחיינית, דוד, דודה, בן-דוד, בת-דוד, בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).

מועדים שאינם חגים

 • דורשי עבודה רשאים להיעדר בתשעה באב וכן בפורים.
 • לשם כך עליהם להציג הצהרה חתומה לגבי ההיעדרות באותו יום.

פעילות ביום ההתייצבות

 • דורש עבודה רשאי להיעדר ביום ההתייצבות הקבוע שלו בגין פעילויות שכוללות:
  • ראיון עבודה, מרכז הערכה, מבחנים וכו', בתנאי שהפעילות התקיימה בשעות קבלת הקהל של הלשכה או שהיא חייבה נסיעה ולא איפשרה לדורש העבודה להגיע ללשכה. יש להציג מסמך או אישור המעיד על הפעילות ומועדה.
  • השתלמות או סדנה הנערכת מחוץ ללשכה.

מקרים חריגים

 • מנהל הלשכה רשאי לאשר היעדרות במקרים חריגים ומורכבים, לאחר שייבחן את המקרה ואת יכולתו של דורש העבודה למנוע את ההיעדרות.
 • יש להציג אסמכתה לנסיבות ההיעדרות.

סירוב עבודה

לאחר ההפניה לעבודה

 • יש ליצור קשר עם המעסיק בתוך 24 שעות.
 • על דורש העבודה לעשות מאמץ סביר להתקבל לעבודה שנשלח אליה.
 • בראיון העבודה עליו להימנע מלהכשיל במכוון את קבלתו לעבודה, מעשה שעשוי להיחשב כסירוב עבודה ועשוי לשלול ממנו את הזכאות לגמלה (למשל, הצגת מגבלות רפואיות שלא הוכרו על-ידי ועדה לבדיקת כושר עבודה עשויה להיחשב כניסיון מכוון של דורש העבודה להכשיל את קבלתו לעבודה).
 • במקרה שמגיש הבקשה לא התקבל לעבודה, עליו להחזיר לשירות התעסוקה את טופס ההפניה עם תשובת המעסיק בתוך 48 שעות (תשובה טלפונית אינה מספיקה).

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים