אסירים ועצורים שעומדים בתנאים עשויים להיות זכאים לסיוע בתהליכי טיפולי פוריות
הסיוע יכול לכלול אישור יציאה לחופשה נוספת, ליווי האסיר לצרכים רפואיים מחוץ לבית הסוהר והוצאת דגימת זרע של האסיר מחוץ לבית הסוהר
טיפולי פוריות ממומנים על-ידי האסיר עצמו

תקציר

אסירים ועצורים שעומדים בתנאים ושזקוקים לסיוע בתהליכי טיפולי פוריות או פיריון לצורך הבאת ילד לעולם, עשויים להיות זכאים לסיוע מטעם שב״ס.

 • הסיוע ניתן לאסירים ועצורים שהתנהלותם ותפקודם בכלא תקין וכולל, בין השאר, אישור יציאה לחופשה או חופשות שלא מן המניין והוצאת דגימת זרע מחוץ לכותלי בית הסוהר.

מי זכאי?

 • אסיר או עצור (למעט עצור ב״מעצר ימים״) שעומד באחד מתנאי הסף הבאים:
  • נישא במהלך מאסרו אך בקשתו להתייחדות לא אושרה.
  • נשוי/ידוע בציבור אך ללא ילדים, ורעייתו/ידועתו בציבור מתקרבת לגיל היעדר פוריות, לפי אישור מרופא מומחה.
  • נשוי בנישואים שניים, אין לבני הזוג ילדים משותפים, ורעייתו מתקרבת לגיל היעדר פוריות, לפי אישור מרופא מומחה.
  • נשוי/ידוע בציבור ולפני מאסרו הוא או רעייתו/ידועתו בציבור התחילו בתהליכי טיפול בפוריות, ויש צורך בהמשך הטיפולים לפי המלצת הרופא המטפל.
 • אם אחד מתנאי הסף מתקיימים, שב"ס יאשר קיום טיפולי פוריות בתנאי שכל התנאים הבאים יתקיימו:
  1. בני הזוג המציאו אישור רופא גניקולוג של בית חולים ממשלתי או של קופת חולים או של מוסד רפואי מוכר בנוגע לצורך בטיפולי פוריות.
  2. קופת החולים אישרה את חיוניות הטיפול במועדים המבוקשים.
  3. בני הזוג יממנו את עלויות טיפולי הפוריות.
שימו לב
 • האישור יינתן בתנאי שהאסיר אינו משולב בסבב חופשות.
 • מטעמים הומניטאריים ומיוחדים נציב בתי הסוהר רשאי לאשר טיפולי פוריות לאסיר נשוי/ידוע בציבור גם אם לא מתקיים אחד מתנאי הסף, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של שב״ס וראש אגף האסיר.

תהליך מימוש הזכות

 • על האסיר לפנות למנהל האגף בבקשה לאשר טיפולי פוריות (מנהל האגף מעביר את בקשתו של האסיר למפקד בית הסוהר).
 • מנהל האגף, העובד הסוציאלי, רופא היחידה וקצין אסירים יתנו את חוות דעתם למפקד בית הסוהר.
 • מפקד בית הסוהר יבדוק שהאסיר עומד בתנאי הסף ובתנאים הנוספים ויפנה למפקד המחוז באמצעות טופס ייעודי אליו תצורף חוות דעת העו"ס, רופא היחידה, מנהל האגף, קצין אסירים ורופא גניקולוג.
 • מפקד המחוז רשאי לקבל אחת מההחלטות הבאות:
  • לאשר את הבקשה.
  • לאפשר לאסיר לצאת לחופשה או למספר חופשות לצורך טיפול פוריות.
  • במקרים חריגים שלא ניתן מטעמי ביטחון להוציא את האסיר לחופשה וקיים צורך רפואי לבצע את הטיפול מחוץ לבית הסוהר - לאשר להוציא את האסיר בליווי.
  • להוציא דגימת זרע של האסיר באמצעות קרוב משפחה מדרגה ראשונה או בא כוחו של האסיר, לפי הנחיות של רופא גניקולוג של בית חולים ממשלתי או של קופת חולים או של מוסד רפואי מוכר.

ערעור על החלטה שלא לאשר סיוע בפריון

 • אסירים או עצירים שבקשתם נדחתה, רשאים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור בית הסוהר.

חשוב לדעת

 • הסיוע יינתן רק לאסיר/עצור שתפקודו בבית הסוהר תקין.
 • עלות טיפולי הפוריות תהיה על חשבון האסיר/עצור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.