כל נפגעת או נפגע של תקיפה מינית שמגיעים לחדר מיון יטופלו תוך הקפדה על שמירת פרטיותם, ושמירה על סודיות רפואית
נפגעות ונפגעי תקיפה מינית המגיעים לחדר מיון בעקבות התקיפה, גם אם הם תיירים או חסרי ביטוח רפואי, יטופלו ללא תשלום וללא צורך בסידור התחייבות מקופת חולים
במספר בתי חולים בארץ פועלים מרכזים מיוחדים שהוכשרו לטיפול בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית
במקרה שהנפגע/ת הוא קטין/ה יש להקפיד על הוראות מיוחדות שנועדו להגן עליו
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


תקיפה מינית היא אירוע קשה שההחלמה ממנו היא הדרגתית. תהליך ההחלמה מחייב לרוב עזרת אנשי מקצוע המיומנים בטיפול בתחום זה.

 • אם מדובר בפגיעה הדורשת בדיקה גופנית, מומלץ לפנות כמה שיותר מהר לחדר מיון באיזור המגורים.
 • במספר בתי חולים בארץ נפתחו מרכזים מיוחדים לטיפול בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית. ניתן לפנות אליהם ישירות או לבית חולים אחר (ובמקרה כזה הצוות המקצועי יפנה את הנפגע/ת לאחד המרכזים בליווי איש צוות). ראו פירוט בהמשך דף זה.
 • אם הבדיקה נעשית על-ידי איש מקצוע שאינו בן מינו/ה של הנפגע/ת, יש לבצע את הבדיקה אך ורק בנוכחות אדם נוסף שהוא בן מינו/ה של הנפגע/ת.
 • זכותו/ה של הנפגע/ת לדרוש נוכחות של של מתנדב/ת ממרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית או מלווה מטעם המועצה לשלום הילד.
שימו לב
הגנות מיוחדות על קטינים/ות שהם נפגעי ונפגעות תקיפה מינית
קיימות הוראות מיוחדות לטיפול במקרה שהנפגע/ת קטין או קטינה, שמטרתן להגן עליהם. למידע נוסף ראו סיוע רפואי לקטינים נפגעי תקיפה מינית.

מי זכאי?

 • נפגעות ונפגעי אונס, תקיפה מינית או הטרדה מינית.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות לכל אחד מהארגונים המסייעים או, לפי הצורך, ישירות לחדרי מיון בבתי החולים בארץ.
 • עם ההגעה לחדר מיון יטפל בנפגע/ת צוות רב מקצועי - עובדת סוציאלית, רופא/ה ואחות.
 • ההתערבות בחדר המיון תיערך במקום המבטיח פרטיות ושמירה על סודיות ותוך הקניית תחושת ביטחון.
 • במיון יתבצעו בדיקות רפואיות, תוך ליווי ותמיכה נפשית. כל החלטה לגבי הטיפול תיעשה בהתאם להחלטת הנפגע/ת, הזכאי/ת לסרב לכל בדיקה רפואית שהיא.
 • אם הבדיקה נעשית על-ידי איש מקצוע שאינו בן מינו/ה של הנפגע/ת, יש לבצע את הבדיקה אך ורק בנוכחות אדם נוסף שהוא בן מינו/ה של הנפגע/ת.
 • זכותו/ה של הנפגע/ת לדרוש נוכחות של מתנדב/ת ממרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית או מלווה מטעם המועצה לשלום הילד.
שימו לב
משרד הבריאות ממליץ לנפגעות ולנפגעים לפנות למרכז טיפול אקוטי במהירות האפשרית לאחר הפגיעה (עד 7 ימים) כדי לתת את המענה הטוב ביותר מבחינה רפואית, נפשית ובדיקה רפואית משפטית

הנחיות מיוחדות בבדיקה של נפגע/ת תקיפה מינית (האמור מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד)

 • המטופלת זכאית לקבל טיפול ללא כל אפליה או דעה קדומה על כל רקע שהוא.
 • המטופלת זכאית להסברים על כל הפעולות המבוצעות בטיפול, גם אם היא בעלת מוגבלות.
 • הצוות המטפל יימנע מהבעת דיעה אישית בנוגע למיניות של המטופלת, בחירותיה, אורח חייה, העדפותיה, גילה או המראה שלה.
 • הצוות המטפל יקבל את הסכמת המטופלת לפני ביצוע כל טיפול, וזאת לאחר שהמטופלת קיבלה הסבר על הטיפול והפעולות שיינקטו.
 • במטופלת יטפל צוות רפואי מצומצם ככל הניתן.
 • הצוות המטפל יימנע מלחקור את המטופלת על אירוע התקיפה, מעבר לנדרש לצורך הטיפול.
 • המטופלת זכאית להפסיק בכל שלב כל בדיקה הכוללת מגע חודרני ומגע באיברים אינטימיים, והצוות המטפל יסביר לה מראש כי היא זכאית לכך.
 • המטופלת זכאית לנוכחות מלווה במהלך הבדיקה.
 • מי שאינו חלק מהצוות המטפל לא יכול להיכנס לחדר הבדיקה ללא אישור של המטופלת, כולל סטודנטים ומתמחים (חוץ מאשר במקרי חירום).
 • צוות המטפלים ינקוש על הדלת לפני כניסה לחדר הטיפול וימתין למענה ולאישור כניסה.
 • הצוות המטפל יבקש מהמטופלת לפשוט בגד כדי לחשוף את אזור הבדיקה או הטיפול הדרוש בלבד.
 • מטפל לא יפשיט בעצמו מטופלת אלא לאחר שביקש את רשותה וקיבל את הסכמתה.
 • בחדרים בהם מתבצעות בדיקות הכרוכות בפשיטת בגדים יש ליצור תנאי טיפול נאותים ובכלל זה לדאוג לאמצעי כיסוי ופרגוד ולשמור על טמפרטורת חדר נאותה ופרטיות.
 • אסור לחייב את הנפגעת להגיש תלונה במשטרה או להתנות את הטיפול בכך שהיא תגיש תלונה.
 • מכתב השחרור לא יכלול את פרטי האירוע אלא רק את הבדיקות שבוצעו והממצאים.

מרכזי טיפול בבתי חולים

המשך הטיפול

 • במקרה שהפנייה אל בית החולים נעשתה בתוך 7 ימים מהיום שבו בוצעה הפגיעה -
  • בבית החולים יינתן טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן יעבירו את הנפגע/ת (בהסכמתם בלבד) אל אחד ממרכזי הטיפול שצוינו לצורך אבחון והמשך הטיפול.
  • העברת הנפגע/ת אל אחד מהמרכזים המטפלים תיעשה בליווי איש מקצוע (עו"ס, כונן/ת, חוקר/ת ילדים, מתנדבת מטעם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מתנדב/ת מטעם המועצה לשלום הילד, או איש צוות אחר בן אותו מין של הנפגע/ת).
  • אם הנפגע/ת מסרב/ת להעברתו לאחד מהמרכזים המטפלים או במקרה שהמרכז הקרוב ביותר נמצא במרחק גאוגרפי בלתי סביר, יינתן הטיפול בבית החולים שאליו פנה/פנתה הנפגע/ת.
 • במקרה שהפנייה אל בית החולים נעשתה לאחר שעברו 7 ימים מהיום שבו בוצעה הפגיעה -
  • הנפגע/ת יופנה/תופנה לבדיקות במכון לרפואה משפטית, ובמידת הצורך יומלץ לו להמשיך את הטיפול באחד ממרכזי הטיפול שצוינו.
  • נפגע/ת שפנה/תה אל בית החולים ומסרב/ת לנקוט הליכים משטרתיים (למשל הגשת תלונה), יקבל/תקבל טיפול רפואי ונפשי לפי הצורך. על הצוות הרפואי להסביר לנפגע/ת לפני הבדיקה כי בשל הזמן שחלף מהפגיעה, רק במכון לרפואה משפטית יש אפשרות לתעד ממצאים או ראיות, אם בכלל.
 • אם מדובר בפגיעה שנעשתה בעבר ואינה דורשת בדיקה רפואית, ניתן לפנות להתייעצות, תמיכה וטיפול אל אחד מהארגונים המסייעים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
 • כבכל מקרה אלימות, חלה על בית החולים חובת דיווח למשטרה. זכותם של הנפגעים להחליט על מידת שיתוף הפעולה שלהם עם המשטרה. בכל מקרה, בית החולים מנוע מהעברת חומר רפואי של הנפגעים, ללא הסכמתם.
 • לאחר השחרור מחדר המיון, הנפגעים יוכלו להמשיך בקשר עם עובדת סוציאלית בבית החולים, או דרך אחד מארגוני הסיוע.

חשוב לדעת

 • נפגעות ונפגעי תקיפה מינית אינם נדרשים לשלם עבור תרופות שיינתנו או יירשמו להם/ן עקב אירוע התקיפה.
 • חשוב מאוד לבצע בדיקות רפואיות ולתעד את הממצאים כדי שאפשר יהיה להגיש תלונה למשטרה. גם מי שלא מעוניינים להגיש תלונה באותו רגע, ייתכן שבעתיד ישנו את דעתם.
 • משרד הבריאות ממליץ לנפגעות ולנפגעים לפנות למרכז טיפול אקוטי במהירות האפשרית לאחר הפגיעה (עד 7 ימים) כדי לתת את המענה הטוב ביותר מבחינה רפואית, נפשית ובדיקה רפואית משפטית.
 • למידע נוסף על שירותי מערכת הבריאות לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ראו גם באתר משרד הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים