במקרה של פגיעה בקטין הדורשת בדיקה רפואית, יש לפנות במהירות לחדר מיון או למרכז הגנה
לקטין/ה יש זכות לסרב לנוכחות אנשים מסוימים בבדיקה, וזכותו גם לסרב ליידוע הוריו על האירוע
הצוות הרפואי מחויב לדווח למשטרה על אירוע אלימות, כולל תקיפה מינית, ובמקרים בהם מעורבים קטינים, יש לדווח גם לשירותי הרווחה


אזהרה
דף זה עוסק בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית שהם קטינים/ות בלבד
למידע על סיוע רפואי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית שאינם קטינים ראו סיוע רפואי לנפגעות ולנפגעי אונס ותקיפה מינית.

במקרה של פגיעה מינית בקטינים (מיידית או מתמשכת), הדורשת בדיקה רפואית, יש לפנות במהירות לחדר מיון באיזור המגורים, או למרכז הגנה, שבהם ייעשו הבדיקות והאבחונים הראשונים.

 • כמו כן, ניתן לפנות לאחד ממרכזי הטיפול לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית הפרוסים בחלק מבתי החולים בארץ.
 • בדיקה וטיפול בקטין/ה שנפגע/ה מתקיפה מינית ייעשו אך ורק בהסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו, אלא אם הקטין מתנגד ליצירת קשר עם הוריו/האפוטרופוס שלו.
 • בדיקה בקטין/ה תיעשה אך ורק בנוכחות אדם נוסף. אסור לאפשר לאדם שהקטין מסרב לנוכחותו להיות נוכח בבדיקה.
  • אם הבדיקה נעשית על-ידי איש מקצוע שאינו בן מינו/ה של הנפגע/ת, יש לבצע את הבדיקה אך ורק בנוכחות אדם נוסף שהוא בן מינו/ה של הנפגע/ת.
  • הנפגע/ת זכאי/ת לדרוש נוכחות של מתנדב/ת ממרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית או של מלווה מטעם המועצה לשלום הילד.

מי זכאי?

 • ילדים ונוער שנפגעו פגיעה בעלת אופי מיני על-ידי בן משפחה, בעל סמכות (מדריך וכו'), מכר, חבר או אדם זר.

תהליך מימוש הזכות

 • קטין או קטינה שנפגע/ה מתקיפה מינית יכול/ה לפנות לאחד מהגורמים הבאים:
  • מרכז הגנה
  • מרכז לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
  • חדר מיון של כל בית חולים (גם אם אין באותו בית חולים מרכז מיוחד לטיפול בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית)

פנייה למרכז הגנה

 • קטין שנפגע מתקיפה מינית יכול לפנות לאחד ממרכזי ההגנה הפרוסים ברחבי הארץ.
 • במרכזי ההגנה מרוכזים תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים בתחומים שונים העוסקים בתהליכי הערכה, חקירה ואבחון של ילדים ובני נוער נפגעי עבירות והתעללות.
 • המבנה שמרכז ההגנה פועל בו מספק מסגרת ידידותית ונעימה היוצרת סביבה תומכת ומאפשרת לנפגעים הקטינים ולבני משפחותיהם לקבל סיוע בתנאים אופטימליים.
 • במרכז ההגנה ייעשו הפעולות הראשוניות של אבחון מצבו הרפואי והנפשי של הקטין ופגישה עם הגורמים הרלוונטיים (כגון: עובד סוציאלי, חוקר ילדים וכו'), ולאחר מכן יופנה הקטין להמשך הטיפול בהתאם לצורך.
 • למידע נוסף ראו מרכז הגנה - מרכז סיוע לקטינים נפגעי עבירה.

פנייה למרכז לטיפול בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית

פנייה לחדר מיון

 • ניתן לפנות ישירות לחדר מיון בכל בית חולים לצורך קבלת טיפול ראשוני.
 • ההתערבות בחדר המיון תיערך במקום המבטיח פרטיות ושמירה על סודיות, תוך הקניית תחושת ביטחון.
 • במיון יתבצעו בדיקות רפואיות, תוך ליווי ותמיכה נפשית. כל החלטה לגבי הטיפול תיעשה בהתאם להחלטת הנפגע או הנפגעת, ועומדת בפניהם הזכות לסרב לכל בדיקה רפואית שהיא.
 • במקרה שהפנייה אל בית החולים נעשתה בתוך 7 ימים מהיום שבו בוצעה הפגיעה -
  • בבית החולים יינתן טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן יועבר הנפגע או הנפגעת (בהסכמתם בלבד) אל אחד ממרכזי הטיפול/ההגנה שצויינו לפני כן, לצורך אבחון והמשך הטיפול.
  • העברת הנפגע/ת אל אחד מהמרכזים המטפלים תיעשה בליווי איש מקצוע (עו"ס, כונן/ת, חוקר/ת ילדים, מתנדבת מטעם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מתנדב/ת מטעם המועצה לשלום הילד, או איש צוות אחר בן אותו מין של הנפגע/ת).
  • אם הנפגע או הנפגעת מסרב/ת להעברתו לאחד ממרכזי הטיפול או במקרה שהמרכז הקרוב ביותר נמצא במרחק גאוגרפי בלתי סביר, יינתן הטיפול בבית החולים שאליו פנה/פנתה הנפגע/ת.
 • במקרה שהפנייה אל בית החולים נעשתה לאחר שעברו 7 ימים מהיום שבו בוצעה הפגיעה -
  • הנפגע/ת יופנה/תופנה לבדיקות במכון לרפואה משפטית, ובמידת הצורך יומלץ לו להמשיך את הטיפול באחד ממרכזי הטיפול/ההגנה.
  • נפגע/ת שפנה/תה אל בית החולים ומסרב/ת לנקוט הליכים משטרתיים (למשל הגשת תלונה), יקבל/תקבל טיפול רפואי ונפשי לפי הצורך. על הצוות הרפואי להסביר לנפגע/ת לפני הבדיקה כי בשל הזמן שחלף מהפגיעה, רק במכון לרפואה משפטית יש אפשרות לתעד ממצאים או ראיות, אם בכלל.
 • אם מדובר בפגיעה שנעשתה בעבר ואינה דורשת בדיקה רפואית, ניתן לפנות להתייעצות, תמיכה וטיפול אל אחד מהארגונים המסייעים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
 • כבכל מקרה אלימות, חלה על בית החולים חובת דיווח למשטרה. זכותם של הנפגעים להחליט על מידת שיתוף הפעולה שלהם עם המשטרה. בכל מקרה, בית החולים מנוע מהעברת חומר רפואי של הנפגעים, ללא הסכמתם.

הסכמה לביצוע הבדיקה

נוכחות של אדם נוסף במהלך הבדיקה

 • במקרה של קטין חייב להיות נוכח בבדיקה אחד מאלה:
  • הורה של הקטין או האפוטרופוס שלו
  • מלווה מטעמו של הקטין
  • עובד סוציאלי
  • חוקר ילדים
 • אסור לבצע בדיקה בקטין שלא בנוכחות אחד מהאנשים הללו.
 • אם הקטין הביע התנגדות מפורשת לנוכחותו של אדם מסוים במהלך הבדיקה, אסור שאותו אדם יהיה נוכח.
 • אסור להשאיר את הקטין לבד במהלך הבדיקה.
 • אם הבדיקה נעשית על-ידי איש מקצוע שאינו בן מינו/ה של הנפגע/ת, יש לבצע את הבדיקה אך ורק בנוכחות אדם נוסף שהוא בן מינו/ה של הנפגע/ת.
 • הנפגע/ת זכאי/ת לדרוש נוכחות של מתנדב/ת ממרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית או של מלווה מטעם המועצה לשלום הילד.

שחרור מבית החולים

 • שחרור של הקטין הנפגע מבית החולים ייעשה אך ורק באישור העו"ס, ובנוכחות אחד מאלה:
  • הורה של הקטין או האפוטרופוס שלו
  • עובד סוציאלי
  • חוקר ילדים

חקירת הקטין

 • ילדים עד גיל 14 נחקרים על-ידי חוקרי ילדים ובגילאי 18-14 על-ידי חוקרים רגילים.
 • חוקרי ילדים משתייכים למשרד הרווחה ומוזמנים על-ידי המשטרה.
 • אם במהלך שהייתו בבית חולים או באחד מהמרכזים המטפלים הקטין מלווה על-ידי חוקר הילדים, הצוות המקצועי יפעל על-פי הנחיותיו בכל הנוגע לחקירתו.

חשוב לדעת

 • כבכל מקרה אלימות, על חדר המיון להעביר דיווח למשטרה על חשד לפגיעה מינית.
 • נפגעי/ות תקיפה מינית לא יידרשו לשלם עבור תרופות שיינתנו או יירשמו להם/ן עקב אירוע התקיפה.
 • חשוב מאוד לבצע בדיקות רפואיות ולתעד את הממצאים כדי שאפשר יהיה להגיש תלונה למשטרה. גם מי שלא מעוניינים להגיש תלונה באותו רגע, ייתכן שבעתיד ישנו את דעתם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים