תינוקות ופעוטות שסובלים מאלרגיה מסכנת חיים ושוהים במעון יום מוכר זכאים למימון סייעת אישית בהתאם לתנאים
המימון ניתן עבור שעתיים ביום לצורך השגחה בזמן הארוחות
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה
טפסים

הורים לתינוקות ופעוטות השוהים במעון יום מוכר וסובלים מאלרגיה מסכנת חיים זכאים לקבל מימון לסייעת אישית במעון.

 • המימון ניתן עבור שעתיים ביום לצורך השגחה בזמן הארוחות.

מי זכאי?

 • תינוקות ופעוטות השוהים במעון יום מוכר, ומתקיים לגביהם אחד התנאים הבאים:
  • תינוקות ופעוטות שטרם מלאו להם 24 חודשים ביום תחילת שנת הלימודים, אם הם סובלים מאלרגיה מסכנת חיים לחלב.
  • תינוקות ופעוטות עד גיל 3 שנים, אם הם סובלים ממספר אלרגיות מסכנות חיים.
 • הזכאות למימון סייעת לשילוב ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים היא לפעוטות השוהים במעון יום מוכר. אין זכאות למימון סייעת לפעוטות ששוהים במשפחתון מוכר.

תהליך מימוש הזכות

 • כחלק מתהליך הרישום למעון, ההורים נדרשים למלא שאלון רפואי על מצבו הבריאותי של הילד.
 • לאחר שההורים רשמו את הילד למעון היום וקיבלו דרגת זכאות, הם יוכלו להגיש בקשה לסייעת (אין אפשרות להגיש את הבקשה לפני שנקבעה דרגה).
 • מגישים את הבקשה באופן מקוון, באמצעות טופס בקשה לסייעת עבור ילד אלרגי.
 • יש לצרף לבקשה אישור מרופא אלרגולוג שיפרט את סוג האלרגיה ויצויין בו בפירוש כי האלרגיה מסכנת חיים.
 • לאחר שהבקשה תיבחן, תישלח להורים הודעה אם אושרה להם הזכאות למימון סייעת.
 • מי שאושרה להם הזכאות יקבלו את פרטי הספק שבאמצעותו יינתנו שירותי הסייעת.
 • בתקופת הזכאות הקשר ייעשה באופן ישיר בין ההורה לספק השירות.
 • ניתן להחליף את ספק השירות פעם אחת במהלך שנת הלימודים. הורים המעוניינים להחליף את ספק השירות יכולים לעשות זאת באמצעות טופס בקשה מקוון.

חשוב לדעת

 • אם ההורים מעוניינים בשהיית הסייעת במעון במשך שעות נוספות מעל לשעתיים המאושרות - יהיה עליהם לשאת בהשלמת עלויות העסקת הסייעת.
 • מי שפונה לחדר מיון לטיפול בתגובה אלרגית מסכנת חיים, יהיה פטור מתשלום עבור הטיפול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים