גמלת ילד נכה לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים למזון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים מגיל 9 חודשים עד גיל 10 שנים שיש להם אלרגיה מסכנת חיים למזון עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 50%
הגמלה היא בסך 1,249 ש"ח, נכון לשנת 2018
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילדים מגיל 9 חודשים ועד גיל 10 שנים שיש להם אלרגיה מסכנת חיים למזון עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 50%, בשל הצורך בהשגחה עליהם.

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,249 ש"ח, נכון לשנת 2018. הסכום כולל תוספת בסך 151 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 • לפרטים על שיעורי הגמלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

 • ילד מגיל 9 חודשים ועד גיל 10 שנים העונה על כל 3 התנאים הבאים:
 1. יש לו אלרגיה למזון בהתאם לתבחיני אלרגיה.
 2. רופא מומחה לאלרגיה נתן לגביו המלצה על שימוש במזרק אפיפן.
 3. מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • ישנו תיעוד רפואי בזמן אמת על טיפול שניתן לילד בזמן התקף הכולל רכיב נשימתי או שוק אניפלקטי.
  • הילד סובל מאסתמה פעילה.
  • קיים ליקוי הפוגע בשיקול הדעת של הילד ובמודעות שלו לסיכונים, ביחס לבני גילו.
 • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף תנאי זכאות נוספים בערך הכללי של גמלת ילד נכה).

תקופת הזכאות

 • הזכאות הראשונה תיקבע לילד לתקופה של שנתיים.
 • בתום השנתיים הראשונות ובהתאם למצבו של הילד, תיקבע זכאות נוספת למשך 3 שנים על סמך מסמכים רפואיים מהשנה האחרונה.
 • לאחר מכן, בהתאם למצבו של הילד, תיקבע זכאות עד גיל 10 על סמך מסמכים רפואיים מהשנה האחרונה.
 • ילדים עם בעיה במודעות לסיכוני הסביבה (למשל ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או בעיות התנהגות חמורות) עשויים להיות זכאים לגמלה בשל האלרגיה גם אחרי גיל 10, וזאת בהתאם לחוות דעת מרופא מומחה לנוירולוגיה.
טיפ
ילד שסובל מאלרגיה ומאסתמה עשוי להיות זכאי לגמלה בשיעור של 100%, אם הוא מקבל 4 מבין 7 הטיפולים המופיעים בסוף טבלה זו (בסעיף "צורך במספר טיפולים קבועים").

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • ככלל, הזכאות תיקבע לילד על סמך המסמכים וללא צורך לזמנו לוועדה רפואית.
 • לפני הגשת התביעה או לקראת התייצבות בפני ועדה רפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

בדיקות נדרשות

 • תבחיני אלרגיה:
  • בדיקות עזר לאבחנת רגישות יתר מסוג תבחין עורי (SPT)
  • תבחין דם או מבחן תגר

מסמכים נדרשים

 • המלצה מרופא מומחה לאלרגיה למזרק אפיפן.
 • תיעוד רפואי, בזמן אמת, לטיפול שניתן בזמן התקף הכולל רכיב נשמתי או שוק אניפלקטי.
 • אם לא קיים תיעוד רפואי לטיפול כאמור - תיעוד עדכני מרופא ריאות או אלרגיה כי קיימת מחלת אסתמה פעילה.


תהליך מימוש הזכות

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור של 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור של 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים המקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
  • הוא מעל גיל 18, ושולמה עבורו לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק זכאות לקבלת שתי קצבאות במקביל באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ילד עד גיל 3 הזכאי לגמלת ילד נכה יכול להתקבל למעון יום שיקומי.
 • על-פי החוק, לא ניתן לעקל גמלת ילד נכה. במקרה שקיים עיקול על חשבון הבנק על-ידי ההוצאה לפועל יש לפנות למשרדי ההוצאה לפועל ולהביא אישור על הסרת העיקול ספציפית לכספי גמלת ילד נכה ולהגישו לגורמים המתאימים (בנק וכד').
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לגמלת ילד נכה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים