אסור למעסיק לסרב לקבל לעבודה הורים יחידניים שבחזקתם ילד עד גיל 12, רק מפני שהם מסרבים לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות, מלבד מקומות עבודה שיפורטו בהמשך
הורים יחידניים שמועסקים במקום עבודה, שבו לא עבדו קודם לכן בלילה וכעת נדרשים לעשות כן, רשאים להודיע למעסיק על סירובם לעבוד בלילה
עבודה בלילה היא עבודה בשעות שבין 24:00 ל-07:30 בבוקר


עובדים ומועמדים לעבודה שהם הורים יחידנים ובחזקתם ילד עד גיל 12, רשאים לסרב לעבוד בעבודת לילה (עבודה בשעות שבין 24:00 ל-07:30 בבוקר) מטעמים משפחתיים.

 • למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה מועמדים שהם הורים יחידנים עם ילד עד גיל 12, רק מפני שהם מסרבים לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות, מלבד מקומות שמפורטים בהמשך.
 • הורים יחידנים המועסקים במקום עבודה שלא עבדו בו קודם לכן בלילה וכעת נדרשים לעשות כן, רשאים להודיע למעסיק על סירובם לעבוד בלילה.
טיפ
נשים רשאיות לסרב לעבוד בין 24:00 ל-06:00 בבוקר גם אם אינן אמהות כלל, ולמעסיק אסור לסרב להעסיקן . כמו כן קיימות הגבלות על העסקת נשים בשעות הלילה. למידע נוסף ראו העסקת נשים במשמרת לילה.

מי זכאי?

סירוב מועמד או מועמדת שהם הורה עצמאי לעבוד בלילה

 • למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה מועמד או מועמדת שהם הורה עצמאי שבהחזקתו ילד עד גיל 12, רק מפני שהודיעו לו בעת הקבלה לעבודה שהם מסרבים לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות.
 • הורים יחידנים שלא התקבלו לעבודה בשל סירובם לעבוד בעבודת לילה מסיבות משפחתיות, רשאים להגיש תביעה לפיצויים לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 3 חודשים מהיום שנודע להם כי לא התקבלו לעבודה.

מקומות שבהם מותר למעסיק לסרב לקבל לעבודה הורים יחידנים המסרבים לעבוד בלילה

 • במקומות העבודה הבאים רשאי המעסיק לסרב לקבל לעבודה מועמדת או מועמד שהם הורה עצמאי, בגלל סירובם לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות:
  • בשירות המדינה - במקומות העבודה הבאים: שירותי המכס, השירות המטאורולוגי, מרכזת טלפון בין עירונית ובין לאומית, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מינהל התעופה האזרחית (בתפקידי אלחוטאים או פקחי טיסה), משרד התיירות (בתפקידי מארחים או דיילי קרקע).
  • מקום שמטפלים בו בחולים או בנכים, מוסדות החלמה ומוסדות לטיפול בקשישים או בילדים.
  • ענף העיתונות, לא כולל הדפסת עיתונים.
  • מסעדות, בתי מלון, בתי קפה, תיאטראות, בתי קולנוע, קונצרטים, מופעים וכדומה.
  • עבודה הקשורה ישירות לטיפול בבעלי חיים.
  • תפקידי הנהלה או תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשלא מדובר בעבודת כפיים.
  • מקום שבו תנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק לפקח על הזמן שנעשית בו העבודה.
  • שירותי תעופה וים.
  • סוכנויות נסיעות או תיירות בנמלי תעופה וים.
  • ועידות בין-לאומיות.

סירוב של עובדים שהם הורים עצמאים לעבוד בעבודת לילה

 • הורים יחידנים שבחזקתם ילד עד גיל 12, שמועסקים במקום עבודה שבו לא עבדו קודם לכן בלילה ועתה הם נדרשים לעשות כן, רשאים להודיע למעסיק על סירובם לעבוד בלילה.
 • את ההודעה על הסירוב לעבוד בעבודת לילה יש להגיש למעסיק בכתב בתוך 3 ימים מהיום שבו דרש מהם לעבוד בעבודת לילה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

לרשימת גורמי הממשל האחראים על נושא התעסוקה וזכויות העובדים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים