הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם ארגון ההתנדבות המוכר
לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ולימודים בו זמנית
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או מסגרות התנדבות, יפוג תוקפו של אישור העבודה
הארגון המוכר רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות
 • מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 • אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או בין מסגרות שירות יפוג תוקף האישור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 1. פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 2. מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
 3. הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה

תנאים למתן אישור עבודה

 1. העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור מסגרת השירות.
 2. המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
 3. היקף שעות העבודה אינו עולה על 12 שעות שבועיות, למתנדב/ת בשנה הראשונה, או 20 שעות שבועיות למתנדב/ת בשנה השניה.
 4. העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 5. העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.

ביטול אישור עבודה

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 • לא ניתן לקבל אישור עבודה ואישור לימודים בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
 • ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. הערך אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדיםגורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות