הקדמה:

מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה צריך להתייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה ולהסכים לעבוד בכל עבודה המוגדרת כ"עבודה מתאימה" עבורו
במקרה שמבקש עבודה סירב לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה עבורו, עשוי להירשם לו סירוב עבודה
למידע על עבודה מתאימה לעניין דמי אבטלה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע על עבודה מתאימה לעניין הבטחת הכנסה, ראו סעיף 2(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה

הזכאות לתשלום דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה מותנית, בין היתר, בכך שדורש העבודה המתייצב בשירות התעסוקה יהיה זמין ומוכן לעבוד בכל עבודה שתוצע לו, ומוגדרת כ"עבודה מתאימה" עבורו. אם לא יעשה כן, עשוי להירשם לו סירוב עבודה.

 • בכל אחת מהזכויות (הבטחת הכנסה או דמי אבטלה) נקבעה הגדרת "עבודה מתאימה" הרלוונטית לאותו נושא.

עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע הבטחת הכנסה

 • לדורש עבודה שהגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, "עבודה מתאימה" נחשבת כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, או הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית מטעם שירות התעסוקה.
 • במקרה של מצב רפואי שעשוי להגביל את סוגי העבודות המתאימות לדורש העבודה, עליו לעבור ועדה לבדיקת כושר עבודה.

עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע דמי אבטלה

 1. היא עבודה התואמת את מצבו הבריאותי של דורש העבודה.
 2. היא מסוג העבודה שדורש העבודה עבד בה ב-3 השנים שקדמו לתקופת האבטלה שלו, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, רמת השכלתו ומצב בריאותו (במקרה של מגבלה רפואית, יש לעבור ועדה לבדיקת כושר עבודה). תנאי זה אינו תקף לגבי עובדים עונתיים.
 3. השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לדורש העבודה אילו היה זכאי להם (תנאי זה אינו תקף לגבי עובדים עונתיים).
 4. העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו של דורש העבודה, כלומר:
  • העבודה נמצאת עד 60 ק"מ ממקום המגורים, ואם מדובר במקום עבודה מרוחק יותר, קיימת תחבורה ציבורית תקינה וסדירה או הסעה מטעם המעסיק עד למקום העבודה (במקרים אלה זמן נסיעה העולה על שעה אחת ייחשב כחלק מזמן העבודה).
  • לאם לילד שטרם מלאו לו 7 שנים - מקום העבודה נמצא עד 40 ק"מ ממקום המגורים.
  • למי שאינו גר עם בן משפחה- מובטחים לו מגורים במקום העבודה והוצאות נסיעה ממקום מגוריו למקום העבודה וחזרה פעם בשבועיים לפחות.
 • דורש עבודה מעל גיל 35 יכול להישלח רק לעבודה העונה על כל ארבעת הסעיפים של עבודה מתאימה.
 • דורש עבודה מתחת לגיל 35 יכול להישלח לכל עבודה, גם אם אינה עונה על הסעיף השני והסעיף השלישי של עבודה מתאימה (סוג העבודה והשכר), וזאת אם מאז ה-1 בחודש שבו נרשם לראשונה בלשכה עבר מספר הימים המפורט בטבלה:
גילו של דורש העבודה פרק הזמן שלאחריו ניתן לשלוח את דורש העבודה לכל עבודה
עד גיל 25 14 ימים
בגילים 25-28 30 ימים
בגילים 28-35 חודשיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים