מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה צריך להתייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה ולהסכים לעבוד בכל עבודה המוגדרת כ"עבודה מתאימה" עבורו
במקרה שמבקש עבודה סירב לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה עבורו, עשוי להירשם לו סירוב עבודה
למידע על עבודה מתאימה לעניין דמי אבטלה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע על עבודה מתאימה לעניין הבטחת הכנסה, ראו סעיף 2(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה

הזכאות לתשלום דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה מותנית, בין היתר, בכך שדורש העבודה המתייצב בשירות התעסוקה יהיה זמין ומוכן לעבוד בכל עבודה שתוצע לו, ומוגדרת כ"עבודה מתאימה" עבורו. אם לא יעשה כן, עשוי להירשם לו סירוב עבודה.

 • בכל אחת מהזכויות (הבטחת הכנסה או דמי אבטלה) נקבעה הגדרת "עבודה מתאימה" הרלוונטית לאותו נושא.

עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע הבטחת הכנסה

 • לדורש עבודה שהגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, "עבודה מתאימה" נחשבת כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, או הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית מטעם שירות התעסוקה.
 • במקרה של מצב רפואי שעשוי להגביל את סוגי העבודות המתאימות לדורש העבודה, עליו לעבור ועדה לבדיקת כושר עבודה.

עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע דמי אבטלה

 • למי שהגיש תביעה לדמי אבטלה עבודה תיחשב כ"עבודה מתאימה" אם יתקיימו כל 3 התנאים הבאים:
  1. היא מסוג העבודה שדורש העבודה עבד בה ב-3 השנים שקדמו לתקופת האבטלה שלו, או עבודה אחרת שתואמת את הכשרתו המקצועית, רמת השכלתו ומצב בריאותו (במקרה של מגבלה רפואית, יש לעבור ועדה לבדיקת כושר עבודה).
  2. השכר בעבודה המוצעת לא נמוך מדמי האבטלה של דורש העבודה.
  3. העבודה המוצעת לא מחייבת שינוי במקום מגוריו של דורש העבודה לפי הכללים האלה -
   • העבודה נמצאת עד 60 ק"מ ממקום המגורים, ואם מדובר במקום עבודה מרוחק יותר, קיימת תחבורה ציבורית תקינה וסדירה או הסעה מטעם המעסיק עד למקום העבודה (במקרים אלה זמן נסיעה העולה על שעה אחת ייחשב כחלק מזמן העבודה).
   • לאם לילד שטרם מלאו לו 7 שנים - מקום העבודה נמצא עד 40 ק"מ ממקום המגורים.
   • למי שלא גר עם בן משפחה- מובטחים לו מגורים במקום העבודה והוצאות נסיעה ממקום מגוריו למקום העבודה וחזרה פעם בשבועיים לפחות.
 • דורשי עבודה מעל גיל 35 יכולים להישלח רק לעבודה שעונה על כל 3 הסעיפים שצוינו.
 • דורשי עבודה מתחת לגיל 35 יכולים להישלח לכל עבודה שתואמת את מצבם הבריאותי, גם אם היא לא מתאימה למקצועם או לרמת השכלתם, וגם אם יקבלו בה שכר נמוך מדמי האבטלה שלהם, וזאת אם מתחילת החודש שבו נרשמו לראשונה כמובטלים עברה התקופה שמפורטת בטבלה:
הגיל של דורש העבודה תקופת האבטלה שאחריה אפשר לשלוח את דורש העבודה לכל עבודה שתואמת את מצבו הבריאותי
עד 25 שנים 14 ימים
28-25 שנים 30 ימים
35-28 שנים חודשיים
שימו לב
לעובדים עונתיים כל עבודה תיחשב כעבודה מתאימה
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים