מי שאין להם כל הכנסה, או שהכנסתם נמוכה מהסכומים שנקבעו בחוק, יכולים להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
טפסים


גמלאות הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה משולמות למי שאין להם כל הכנסה, או שהכנסתם נמוכה מהסכום הקבוע בחוק.

  • גמלת הבטחת הכנסה מלאה משולמת למי שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה (כגון חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים), ושאינם זכאים לתשלומים אחרים.
  • גמלה חלקית- השלמת הכנסה, משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (כגון דמי אבטלה, מזונות וקצבאות זיקנה או שאירים) נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

תשלום הגמלה

  • הגמלה משולמת ב-12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק שנרשם בטופס התביעה.
  • מועד התשלום עשוי להשתנות בחלק מהחודשים לרגל חגים, ראו פרטים בלוח תשלומי הקצבאות.
  • הזכאות לתשלום מתחילה מחודש הגשת התביעה (תשלום רטרואקטיבי יינתן רק במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך).
  • למחוסרי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה בחודש שלפני הגשת התביעה, למי שנמצאים בהכשרה מקצועית ולמי שעובדים בשכר נמוך, הגמלה תשולם גם עבור החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, אם התקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.
  • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

  • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
  • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים