הקדמה:

מי שאין להם כל הכנסה, יכולים להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
מי שהכנסתם נמוכה מהסכום הקבוע בחוק, יכולים להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

גמלאות הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה משולמות למי שאין להם כל הכנסה, או שהכנסתם נמוכה מהסכום הקבוע בחוק.

 • גמלת הבטחת הכנסה מלאה משולמת למי שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה (כגון חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים), ושאינם זכאים לתשלומים אחרים.
 • קצבה חלקית- השלמת הכנסה, משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (כגון דמי אבטלה, מזונות וקצבאות זיקנה או שאירים) נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 1. צילום תעודת זהות עם כתובת מגורים מעודכנת.
 2. פרטי חשבון הבנק שבו מבקשים להפקיד את הגמלה.
 3. אישור או תדפיס ריכוז יתרות ותדפיסי עו"ש מהבנק של שלושה חודשים אחרונים.
 4. מי שלומדים יצרפו אישורים לגבי לימודיהם.
 5. עובדים יצרפו אישור המעסיק על העסקת עובד.
 6. מסמכים לגבי סיום עבודה ופיצויים מהמעסיק, למי שרלוונטי לגביו.
 7. אישורים לגבי הכנסות ונכסים לפי המפורט בטופס התביעה.
 8. פרטים לגבי רכב/אופנוע/טרקטור/טרקטורון/משאית הנמצאים בבעלות או בשימוש התובעים.
 9. מי שמשלמים מזונות יצרפו צילום פסק דין לתשלום מזונות והוכחות לתשלום.

ערעור

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים