הקדמה:

מי שאין להם כל הכנסה, יכולים להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
מי שהכנסתם נמוכה מהסכום הקבוע בחוק, יכולים להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

גמלאות הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה משולמות למי שאין להם כל הכנסה, או שהכנסתם נמוכה מהסכום הקבוע בחוק.

  • גמלת הבטחת הכנסה מלאה משולמת למי שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה (כגון חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים), ושאינם זכאים לתשלומים אחרים.
  • קצבה חלקית- השלמת הכנסה, משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (כגון דמי אבטלה, מזונות וקצבאות זיקנה או שאירים) נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

ערעור

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים