סיום יחסי עבודה

שימוע

הודעה מוקדמת

פיטורים- כללי

התפטרות -כללי

פיטורי/התפטרות נשים בטיפולי פוריות/ היריון / לאחר לידה

פיטורים על רקע גיל

פיטורים או התפטרות בשל מחלה

פיצויי פיטורים

פדיון חופשה

דמי אבטלה

  • דב"ע 0-48/98 (באתר נבו) - עובדת שהתפטרה כדי לטפל בבנה והתייצבה בלשכת התעסוקה כדורשת עבודה זכאית לדמי אבטלה עבור התקופה שבה לא עבדה
  • עב"ל 25107-04-22 (באתר נבו) דמי האבטלה של מי שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי יחושבו לפי הכנסתו של העובד כשכיר בלבד, בניכוי ההכנסה שמקבל אותו אדם כעצמאי.