הקדמה:

רישום סירוב עבודה הוא הליך השולל מדורש עבודה את הזכאות לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) לתקופה מסוימת
ישנם מצבים שבהם דורש עבודה רשאי לסרב לעבודה שאינה מתאימה
מתאם ההשמה חייב ליידע ולנמק בכתב את רישום הסירוב ולאחר מכן ניתן לערער על כך


רישום סירוב עבודה הוא הליך השולל מדורש עבודה את הזכאות לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) לתקופה מסוימת.

 • סירוב עבודה יכול להיקבע על-ידי מתאם ההשמה בלשכת התעסוקה במקרה שדורש העבודה סירב לעבודה שהוצעה לו ומתאימה עבורו.
 • סירוב לקבל עבודה יכול לבוא לידי ביטוי הן באמצעות סירוב מפורש לעבודה והן באמצעות התנהגות שעשויה להתפרש כניסיון למנוע את הקבלה לעבודה.
דוגמה
 • דורש עבודה עבר ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה והופנה לראיון אצל מעסיק בעבודה שנמצאה כמתאימה עבורו.
 • בראיון העבודה הוא מציג למעסיק את המגבלות הבריאותיות שנקבעו לו על-ידי הוועדה.
 • אם יספר למעסיק על מגבלות נוספות שיש לו, שלא הוכרו על-ידי הוועדה לבדיקת כושר, הדבר עשוי להיחשב כניסיון למנוע את הקבלה לעבודה ולהביא לרישום סירוב עבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • במקרה שדורש עבודה סירב לעבודה שהוצעה לו, מתאם ההשמה חייב ליידע אותו על רישום הסירוב בנוכחותו ולהחתים אותו על טופס "אישור רישום סירוב".
 • מתאם ההשמה חייב להסביר לדורש העבודה מהן המשמעויות של הסירוב:
  • הפסקת זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) למשך חודשיים (חודש הסירוב וחודש אחריו) - במקרה של דורש עבודה התובע הבטחת/השלמת הכנסה.
  • הפחה של 30 ימים מימי זכאותו המרביים לדמי אבטלה ודחיית זכאותו ב-90 ימים - במקרה של דורש עבודה התובע דמי אבטלה.
 • מתאם ההשמה חייב לנמק בכתב את סיבת רישום הסירוב.
 • מתאם ההשמה חייב לאפשר לדורש העבודה לצלם עותק מההפניה לעבודה עם תשובת המעסיק.
  • חשוב לצלם עותק זה לצורך הגשת ערר (ערעור) על רישום סירוב עבודה.

ערעור

 • ניתן להגיש ערר (ערעור) על רישום הסירוב לוועדת ערר של שירות התעסוקה.
 • לפירוט של הליך הערעור ואופן הגשתו, ראו ערעור על הגדרת סירוב לעבודה.
 • לאחר הגשת הערר, למנהל לשכת התעסוקה יש סמכות לבטל את רישום הסירוב עוד לפני הדיון בוועדת הערר.
 • חשוב להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה גם לאחר הגשת הערר, כדי לשמור על רצף הזכאות במקרה שהערר יתקבל.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים