העסקת נערים בעבודות המחייבות בדיקת התאמה מותנית בבדיקה רפואית על ידי רופא תעסוקתי
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה

לצורך העסקת בני נוער בסוגי עבודה מסוימים, יש צורך בבדיקות התאמה המבוצעות על ידי רופא תעסוקתי (בנוסף לבדיקות רפואיות ואישור רפואי שנדרשים מבני נוער בכל סוגי העבודות).

 • יש לבצע את בדיקת ההתאמה במהלך החודש שלפני תחילת העבודה.
 • אין להעסיק נער בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, אלא אם הנער נבדק בבדיקת התאמה לעבודה המיועדת לו ורופא המוסמך לבצע את הבדיקה נתן לנער אישור להתאמתו לאותה עבודה.
 • מעסיק שקיבל הודעה לגבי אי התאמתו של העובד לעבודה על פי בדיקות ההתאמה, נדרש להפסיק את העסקת הנער באותה עבודה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש לביצועה, בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה.

העבודות המחייבות בדיקת התאמה

 • העבודות המחייבות בדיקת התאמה הן:
  • טחינת קמח ודגנים או גריסה במגרסה;
  • עבודות מסגרות ופחחות, לרבות סימרור, ברזלאות וחרטות;
  • ריתוך וחיתוך מתכות בגזים;
  • הסקת דוד קיטור, השגחה על דוד קיטור, לרבות עזרה לאחראי על אחת העבודות האלה;
  • עבודות ציפוי במתכות;
  • נגרות מכנית;
  • חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינת אבנים ומחצבים;
  • ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה במכשירים מכניים;
  • ניסור, השחזה וליטוש במכשירים מכניים;
  • הפעלת פטישים פנוימטיים או הידראוליים;
  • ניקוי או התזה עם אוויר דחוס;
  • הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראוליים;
  • הפעלת מדחסי אוויר;
  • הפעלת טורבינות וגנרטורים;
  • עבודות חקלאות הנמשכות יותר משלושה חודשים ברציפות;
  • טכנאות שיניים;
  • סייעות לרופא שיניים;
  • ליטוש יהלומים;
  • הפעלת מלגזות עם דיזל או גז.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים