חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 נועד להסדיר את ההבטים השונים בתעסוקת בני נוער, כגון: גיל העסקה, עבודות אסורות, בדיקות רפואיות, הדרכה בבחירת מקצוע, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הפסקות, לימודים, עבודת לילה ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.