על עובד מוטלת חובה להעלות בהליך השימוע את כל טענותיו ולהציג בפני המעסיק את כל הנתונים והמסמכים הרלוונטיים
טענות של עובד בנוגע לחוקיות הפיטורים יש לבחון על יסוד הנתונים שהיו בפני המעסיק במועד קבלת ההחלטה על הפיטורים, ועובד אינו יכול לטעון לפגמים בהחלטת המעסיק על יסוד טענות ומסמכים שלא הציג במהלך השימוע
עובד המבקש מהמעסיק תפקיד חלופי עקב מגבלות רפואיות נדרש להציג בפני המעסיק את הנתונים והמסמכים הרפואיים הרלוונטיים
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 36149-10-20
תאריך:21.03.2023
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד שהועסק באחד ממפעלי החברה, נעדר מהעבודה במשך תקופה ממושכת עקב תאונת עבודה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת עד לפיטוריו בחודש אוקטובר 2017.
 • על העובד חל הסכם קיבוצי לפיו לא מנכים ימי מחלה בגין היעדרות עקב פגיעה בעבודה והעובד זכאי להשלמה של דמי הפגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בכפוף להמצאת מסמכים המעידים על כך שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בכל תקופת ההיעדרות כתאונת עבודה.
 • במהלך תקופת היעדרותו המציא העובד לחברה אישורי מחלה הקושרים את היעדרותו לפגיעה בעבודה רק עד אמצע חודש יולי ולא הגיש את אישור הרופא התעסוקתי בעניין כושר עבודתו ומגבלותיו.
 • העובד זומן לשימוע לפני פיטורים ובזימון לשימוע הובהר כי הוא מועמד לפיטורים עקב הצורך בצמצום כוח אדם ולאור אי כושרו למלא את תפקידו.
 • לאחר פיטוריו הגיש העובד תביעה כנגד החברה לבית הדין האזורי לעבודה. בכתב התביעה תבע העובד, בין היתר, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בטענה כי פוטר בזמן ששהה בחופשת מחלה וכי פיטוריו מהווים אפליה על רקע מוגבלותו הפיזית מבלי שהוצע לו תפקיד חלופי בניגוד לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.
 • בית הדין האזורי דחה את תביעתו ומכאן הערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • טענות של עובד בנוגע לחוקיות הפיטורים יש לבחון על יסוד הנתונים והמסמכים שהיו בפני המעסיק במועד קבלת ההחלטה על הפיטורים, ועובד אינו יכול לטעון בדיעבד לפגמים בהחלטת המעסיק על יסוד טענות, נתונים ומסמכים שלא הציג במהלך הליך השימוע, אלא רק במהלך ההליך המשפטי.
 • כשם שהמעסיק חייב במהלך השימוע להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו בפתיחות, בהגינות ובתום-לב, על העובד מוטלת חובה להעלות בהליך השימוע את כל טענותיו ולהציג בפני המעסיק את כל הנתונים והמסמכים הרלוונטיים בהתאם למצב הדברים באותה עת.
 • במקרה זה העובד לא הציג לחברה בזמן אמת את כל המסמכים לבחינת כשירותו לשוב לעבודה. העובד לא הציג בפניה מסמך רפואי בנוגע לכושר עבודתו ומגבלותיו והסתיר את אישור הרופא התעסוקתי. העובד לא ביקש כי החברה תאתר לו תפקיד חלופי על מנת שיוכל לשוב לעבודה ולא התייצב לבדיקה שתואמה אצל רופא תעסוקתי מטעם החברה.
 • העובד לא המציא לחברה אישורים מביטוח הלאומי כי הוא זכאי לדמי פגיעה עבור כל תקופת היעדרותו ולכן החברה ניכתה את ימי היעדרותו של העובד מימי המחלה הצבורים, כך שביום 31.7.2017 נגמרו לעובד ימי המחלה הצבורים והחברה היתה רשאית לפטרו.
 • על עובד המבקש תפקיד חלופי עקב מגבלות רפואיות להציג למעסיק את הנתונים הרלוונטיים. במקרה זה העובד לא פנה לחברה בבקשה שיאותר לו תפקיד חלופי במשך כל התקופה שבה נעדר מעבודתו וגם במהלך השימוע לא העלה נושא זה וכאמור לא הציג את אישור הרופא התעסוקתי בעניין כושר עבודתו ומגבלותיו הרפואיות. משכך, אין העובד יכול להישמע לאחר פיטוריו בטענה כי המעסיק הפר את חובתו לאתר לו תפקיד חלופי התואם את מגבלותיו הרפואיות.
 • לאור כל האמור לעיל, דחה בית הדין האצי את הערעור של העובד.

משמעות

 • על עובד מוטלת חובה להעלות במהלך השימוע את כל טענותיו ולהציג בפני המעסיק את כל הנתונים והמסמכים הרלוונטיים.
 • טענות של עובד בנוגע לחוקיות הפיטורים יש לבחון על יסוד הנתונים והמסמכים שהיו בפני המעסיק במועד קבלת ההחלטה על הפיטורים, ועובד אינו יכול לטעון בדיעבד לפגמים בהחלטת המעסיק על יסוד טענות, נתונים ומסמכים שלא הציג במהלך הליך השימוע.

תודות

 • פסק הדין באדיבות "נבו".