הקדמה:

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה
אירוע מוחי או אירוע לבבי עשויים להיות מוכרים כתאונת עבודה, אם נגרמו כתוצאה מאירוע בעבודה שהנו חד-פעמי, חריף בעוצמתו וסמוך למועד האירוע המוחי או הלבבי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

סעיף 80 לחוק מגדיר מקרים בה פגיעה בעבודה עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה:

 • עובד שנפגע בתאונה שאירעה תוך כדי עבודה (כלומר בזמן העבודה ו/או במקום העבודה) ועקב העבודה (או עקב סיכוני מקום העבודה).
דוגמה
אדם החליק במקום עבודתו על שלולית מים ושבר את רגלו.
 • עובד שנפגע כאשר היה בדרכו לעבודה מביתו, או מהמקום שבו ישן, או מהעבודה אל ביתו, או אל מקום לינתו, או ממקום עבודה אחד לשני.
דוגמה
עובדת יצאה בשעות הבוקר מביתה למקום עבודתה. בדרך, נפלה ושברה את רגלה, וכתוצאה מכך לא היתה מסוגלת לעבוד כחודשיים. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.
 • עובד שנפגע בעת עבודתו במקום העבודה, או בסמוך אליו, בזמן שניסה להציל גוף או רכוש, או ניסה למנוע נזק לגוף או לרכוש.
דוגמה
עובד הביט דרך החלון במקום עבודתו וראה ילד מטפס על ענף של עץ שעמד להישבר. העובד רץ לעבר הילד ותפס אותו. בעת שאחז בילד, נקע את קרסולו ולא יכול היה לעבוד למשך שבועיים. האירוע הוכר כתאונת עבודה.
 • עובד שנפגע בעת העבודה, אך לא עקב העבודה, כאשר אדם אחר פגע בו בחפץ שנמצא במקום העבודה, או בסמוך אליו, וזאת בתנאי שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
דוגמה
בזמן הפסקת הצהריים, שני עובדים במפעל פתחו במריבה. בעת שאחד העובדים ניסה להפריד ביניהם, הוא נפצע בראשו ולא יכול היה לעבוד במשך שישה שבועות. הפציעה הוכרה כתאונת עבודה.
 • עובד שכיר, שנפגע בעת שסעד בהפסקה במקום שמסוכם עם המעסיק, בדרכו ממקום עבודתו או בחזרה אליו. זאת בתנאי שהוא אינו שוהה במקום מעל לשלוש שעות.
דוגמה
עובדת יצאה להפסקת צהרים במסעדה שבהסדר עם מקום עבודתה. בדרך למסעדה, נפגעה בתאונת דרכים שמנעה את המשך עבודתה. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.
 • עובד שכיר החבר בוועד העובדים במקום עבודתו, שנפגע בעת מילוי תפקיד זה, עקב מילוי התפקיד, בדרך למילוי התפקיד או בחזרה ממנו.
דוגמה
עובד יצא ממקום עבודתו בעת מילוי תפקידו כחבר בוועד העובדים. בעת יציאתו היה מעורב בתאונת דרכים, רגלו נשברה ובעקבות כך נמנע ממנו לעבוד. תאונת הדרכים הוכרה כתאונת עבודה.
 • עובד שכיר שנפגע, בדרכו מהעבודה או ממעונו אל מקום בחינה שבו הוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל מקום העבודה או אל מעונו.
 • מקרה נוסף אשר אינו מופיע בחוק והתפתח בפסיקה: עובד שלקה באירוע מוחי או אירוע לבבי, שנגרם כתוצאה ישירה מאירוע חריף, חד-פעמי וחריג בעבודה (או הקשור בעבודה), אשר אירע בסמוך לאירוע המוחי או הלבבי.
דוגמה
בעל מכולת ניהל ויכוח סוער ובלתי רגיל עם לקוח אשר חייב לו אלפי שקלים במשך שנים. כתוצאה מהמתח הנפשי שנגרם לו עקב הוויכוח לקה בשבץ מוחי. האירוע הוכר כתאונת עבודה. לעומת זאת, אדם אשר עוסק בעבודה מלחיצה מטיבה או עובד בסביבה מלחיצה באופן קבוע, וחווה מתח נפשי באופן מתמשך, לא יוכר כנפגע תאונת עבודה.

תאונות שאירעו בדרכו של המבוטח לעבודה או בחזרה ממנה

 • כתאונת עבודה תיחשב גם תאונה שאירעה בדרכו של המבוטח לעבודה ובחזרה ממנה. יחד עם זאת, אם בדרכו היתה למבוטח הפסקה של ממש, או שסטה מדרכו המקובלת סטייה של ממש שלא לצורכי עבודה, התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה.
דוגמה
בדרכו לעבודה נכנס עובד לבנק, כדי לטפל בענייניו האישיים. מהות ההפסקה וזמן ההפסקה מהווים הפסקה של ממש. אי לכך, אם ייפגע בדרך מביתו לבנק, או מהבנק למקום העבודה, לא תיחשב הפגיעה כתאונת עבודה.
דוגמה
עובד החליט לקחת את אשתו לקופת החולים בדרכו לעבודה. קופת החולים אינה נמצאת במסלול הרגיל שלו לעבודה ומהווה סטייה של ממש. אי לכך, אם נפגע בדרכו, לא תיחשב הפגיעה כתאונת עבודה. אם לאחר הביקור בקופת החולים חזר למסלול הרגיל לעבודתו ונפגע בזמן שהוא נמצא במסלולו הרגיל, תיחשב הפגיעה כתאונת עבודה.
 • גם אם סטה המבוטח מדרכו לעבודה, הפגיעה עדיין תיחשב כתאונת עבודה במקרים הבאים בלבד:
  1. אם סטה המבוטח מדרכו לעבודה כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.
  2. אם סטה המבוטח מדרכו לעבודה לצורך ליווי ילדיו לגן ילדים, מעון ילדים, או מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי ובחזרה.
 • אם בזמן התאונה המבוטח פעל ברשלנות, לא מילא אחר החוק, או סטה מהוראות מעסיקו - התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה.
  • אם עקב התאונה בנסיבות שצויינו לעיל נפטר המבוטח, או הפך לנכה, או אינו מסוגל לעבוד למשך 10 ימים לפחות, התאונה תיחשב כתאונת עבודה, בתנאי שאם היה פועל כחוק, הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

חשוב לדעת

 • ביטוח תאונות עבודה חל על כלל העובדים בישראל, כולל עובדים זרים.
 • עובדים שנפגעו במהלך עבודתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
 • נפגע עבודה שנקבעה לו נכות כתוצאה מהפגיעה עשוי להיות זכאי לתשלום קצבת נכות חודשית או מענק נכות:
  • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בין 9% ל-19% זכאי למענק חד פעמי.
  • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בין 20% ל-100% זכאי לקצבה חודשית.
  • מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בין 9% ל-100% זכאי לקצבה חודשית בתקופת הנכות.
 • מעסיק מחויב לדווח על תאונת עבודה למינהל הבטיחות.

פסקי דין


חקיקה ונהלים

 • פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), ס' 3, 1945.


הרחבות ופרסומים