שביתה נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד, ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים
ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:תב"ע נו/813-3
תאריך:31.08.1999
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

  • רופאת שיניים הגישה תביעה נגד קופת החולים שאצלה הועסקה, בין היתר בטענה כי פיצויי הפיטורים ששולמו לה היו נמוכים מאלה שלהם היא זכאית.
  • הרופאה טענה, בין היתר, שלצורך חישוב תקופת העבודה שעבורה יש לשלם פיצויי פיטורים, יש להביא בחשבון את התקופה בת 3 החודשים בהם היא נעדרה מעבודתה עקב שביתה (בין החודשים מרץ - יוני 1983), למרות שלא קיבלה שכר עבור תקופה זו.
  • קופת החולים טענה, כי בכל עת שמדובר בשביתה שבגינה לא זכאים העובדים לשכר עבודה, אין לקחת בחשבון את תקופת השביתה לצורך התקופה הקובעת לפיצויי פיטורים.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

  • סעיף 2(6) ל חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי שביתה אינה מפסיקה את מניין הרציפות של העבודה ולכן אינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים.
  • בשאלה האם תקופת השביתה נכללת במניין ימי עבודה הנספרים לצורך צבירת זכות לפיצויי פיטורים, פסק בית הדין כי ימי השביתה נספרים במניין התקופה שבגינה נצברות זכויות לפיצויי פיטורים, וזאת בהיעדר הוראה אחרת.
  • לאור האמור לעיל, קיבל בית הדין לעבודה את התביעה בעניין זה, וקבע כי על קופת החולים לכלול במסגרת התקופה הקובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את שלושת חודשי השביתה.

משמעות

  • שביתה נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד, ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים.
  • ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.