עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית של 25 שעות
עובד בסיעוד ששהה במנוחה שבועית פחות מ-25 שעות רצופות, זכאי לגמול בגובה 150% משכרו השעתי הרגיל עבור הפרש השעות שבין השעות ששהה במנוחה לבין 25

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 11874-03-16
תאריך:29.05.2017
קישור:לפסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובדת, אזרחית רומניה, הועסקה באמצעות חברת סיעוד כמטפלת סיעודית באמם של המערערים, במשך למעלה מ 7 שנים.
 • בכל תקופת העסקתה ניתנה לעובדת מנוחה שבועית בת 24 שעות בלבד.
 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ובה עתרה לחייב את המערערים לשלם לה, בין היתר, גמול עבור עבודה בחלק מהמנוחה השבועית.
 • העובדת טענה שעל פי חוק שעות עבודה ומנוחה אורך המנוחה השבועית הנו 36 שעות, ומאחר וניתנה לה רק מנוחה בת 24 שעות היא זכאית לגמול העסקה במנוחה השבועית של 12 שעות לפי תעריף של 150%, עבור כל שבוע בתקופת העסקתה.
 • המערערים טענו שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העובדת, ולכן היא אינה זכאית למנוחה שבועית בת 36 שעות.
 • בית הדין האזורי קיבל את תביעתה של העובדת ברכיב זה וחייב את המערערים לשלם לה גמול עבור העסקה במנוחה שבועית בסכום כולל של 133,192.5 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • המערערים ערערו על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין

 • בית הדין חזר על ההלכה שנקבעה בפס"ד זטלמן ולפיה למרות פסיקת בית המשפט העליון שפסק שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל בעניינם של עובדים סיעודיים המתגוררים בבית מטופליהם, קיימת למטפלים הסיעודיים זכות למנוחה שבועית, הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • עוד נקבע כי אורכה של המנוחה השבועית הוא 25 שעות רצופות ובמקרה של עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד לתשלום בשיעור של 150% משכרו הרגיל.
 • מאחר ואין מחלוקת כי ניתנה לעובדת מנוחה שבועית בת 24 שעות בלבד, היא זכאית בגין כל מנוחה שבועית לגמול עבור עבודה במנוחה שבועית של שעה אחת בערך של 150%.
 • לאור האמור לעיל, חייב בית הדין את המערערים לשלם לעובדת הפרשי גמול עבור עבודה במנוחה שבועית בגובה מכפלת ימי המנוחה השבועית בכל חודש בשעה אחת לפי תעריף של 150% משכר המינימום באותו חודש.

משמעות פסק הדין

 • עובדים זרים העובדים בתחום הסיעוד ומתגוררים בבית מטופליהם זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות ובמקרה של עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד לתשלום בשיעור של 150% מהשכר הרגיל.
 • עובד ששהה במנוחה שבועית פחות מ-25 שעות רצופות, זכאי לגמול בגובה 150% משכרו השעתי הרגיל עבור כל שעה חסרה, כלומר על ההפרש בין מספר השעות שבהן שהה במנוחה ל-25.
דוגמה
עובד ששעה במנוחה שבועית בת 24 שעות יהיה זכאי לתשלום עבור שעה אחת, עובד ששהה במנוחה שבועית בת 20 שעות, זכאי לתשלום בעד 5 שעות וכו'.

חשוב לדעת

 • מאחר ואורך המנוחה השבועית של עובד זר בסיעוד הנה 25 שעות, עובד שעבד במהלך המנוחה השבועית זכאי לתשלום עבור יום עבודה אחד בגובה של 150% משכרו היומי, ובנוסף לתשלום עבור שעת עבודה אחת בגובה של 150% משכרו השעתי, וזאת בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.
 • למידע מפורט על חישוב התשלום ראו מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים