הקדמה:

עובד זר המועסק בתחום הסיעוד ומתגורר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות
על המעסיק להבהיר לעובד בכתב ובעל פה לגבי זכאותו למנוחה השבועית
עובד זר שהועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית , בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא
ראו פסק דין בנושא זה בסעיף "פסקי דין" בהמשך וכן זכותון העסקת עובדים זרים בסיעוד, זרוע העבודה


עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד ומתגוררים בבית מטופליהם, זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות.

 • החופשה השבועית כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת, או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • על המעסיק להבהיר לעובד הסיעודי הגר בביתו של המטופל את זכאותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות - בכתב בהסכם העבודה, ובעל פה.
 • על המעסיק לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול לשהות, בהתאם לרצונו, בבית המטופל או מחוצה לו.
 • יש להדגיש בפני המטפל הסיעודי, ומראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל, וכי המעסיק או אדם מטעמו אינו רשאי לדרוש זאת ממנו, גם אם המטפל הסיעודי בחר לשהות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.
 • עובד זר שהועסק בביתו של המטופל בשעות המנוחה השבועית זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית , בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
 • המעסיק אינו רשאי להתנות תנאים לגבי הוראות אלה בהסכם העבודה.
 • לפרטים נוספים, ראו פסק דין בנושא זה בהמשך.
 • מומלץ כי לפני תחילת ההעסקה, העובד הזר ומעסיקו יפנו לייעוץ לצורך הסכמה מראש ובכתב לגבי שעות העבודה והמנוחה של העובד, ולגבי הגמול המגיע לו עבור עבודה בשעות המנוחה. ניתן לפנות לייעוץ אל הממונה על זכויות עובדים זרים או לארגונים המסייעים בתחום (ראו סעיף ארגוני סיוע בהמשך).
שימו לב
להגבלות על הלינה מחוץ לבית המטופל של עובדים זרים בסיעוד בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן

מי זכאי?

גמול עבור העסקת העובד במנוחה השבועית

 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך המנוחה השבועית, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור עבודתו במהלך המנוחה השבועית.

אופן חישוב תוספת השכר עבור עבודה ביום המנוחה

 • היות שהמנוחה השבועית היא בת 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל שלו+ שעת עבודה אחת נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
 • עובד המשתכר שכר מינימום (5,300 ש"ח לחודש) זכאי לתוספת עבור עבודה בשבת בסך 361.68 ש"ח.
 • ערך יום עבודה נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי (לפחות שכר מינימום) ב-25 ימי עבודה. את ערך יום העבודה יש להכפיל ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכוי הניכויים המותרים לפי החוק עבור ביטוח בריאות והוצאות הבית).
 • ערך יום עבודה של העובד (השכר החודשי חלקי 25) הוא 212 ש"ח.
 • ערך יום העבודה כפול 150% שווה 318 ש"ח.
 • ערך שעת עבודה נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי הבסיסי ברוטו (לפני ניכויים) ב-182 שעות (החל מאפריל 2018). את ערך שעת העבודה יש להכפיל ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכויים).
 • ערך שעת עבודה רגילה של העובד (השכר החודשי חלקי 182) הוא 29.12 ש"ח.
 • ערך שעת העבודה במנוחה השבועית (שכר רגיל X‏ 150%) הוא 43.68 ש"ח.
 • על עבודתו ביום המנוחה השבועי זכאי העובד לתשלום עבור יום עבודה אחד בערך של 150% (318 ש"ח), ובנוסף לתשלום עבור שעת עבודה אחת בערך של 150% (43.68 ש"ח) ובסה"כ לתוספת תשלום בסך 361.68 ש"ח, בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.
 • לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד זר בסיעוד ששהה במנוחה שבועית פחות מ-25 שעות רצופות זכאי לגמול בגובה 150% משכרו השעתי הרגיל עבור הפרש השעות שבין השעות ששהה במנוחה לבין 25.
דוגמה
עובד זר בסיעוד ששהה 24 שעות בלבד במנוחה השבועית
 • עובד משתכר שכר מינימום בסך 5,300 ש"ח לחודש.
 • ערך שעת העבודה במנוחה השבועית (שכר רגיל X‏ 150%) הוא 43.68 ש"ח.
 • אם העובד שהה במנוחה השבועית 24 שעות בלבד (במקום 25), הוא זכאי לגמול עבור עבודה במנוחה שבועית בסך של 43.68 ש"ח, וזאת בנוסף לשכר החודשי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים