עובד יומי או שעתי המועסק בימים קבועים בשבוע, זכאי לדמי חגים גם אם נעדר ביום שלפני או ביום שאחרי החג, שכן היעדרות בימים אלה נחשבת להיעדרות בהסכמת המעסיק
נטל ההוכחה שהעובד נעדר מעבודתו בסמוך לחג שלא בהסכמת המעסיק, מוטל על המעסיק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סע"ש 37922-10-14
תאריך:03.04.2017
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

הרקע העובדתי

 • העובדת (התובעת) הועסקה אצל המעסיקים (נתבעים) כעוזרת בית במשכורת חודשית החל מחודש נובמבר 2011.
 • לאחר שעבדה תקופה של שנה יצא העובדת לחופשת לידה.
 • לאחר שובה מחופשת הלידה, הועסקה העובדת לפי שעות פעמיים בשבוע בימים קבועים, במשך 5 שעות כל פעם.
 • בחודש אפריל 2014 יצאה העובדת לחופשת לידה בפעם השנייה.
 • העובדת פוטרה מעבודתה, שעה שהמעסיקים לא להחזירו אותה לעבודה בתום חופשת הלידה שלה.
 • התובעת עתרה לתשלום פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, שכר עבודה עבור התקופה בה שהתה בחופשת לידה וכן זכויות סוציאליות נוספות, לרבות דמי חגים עבור 16 ימי חג אשר לטענתה לא שולמו לה.
 • בערך זה נתמקד בתביעתה של העובדת לדמי חגים בלבד.

פסק הדין של בית הדין האזורי

 • במהלך תקופת העסקתה הראשונה, טרם יציאתה ל חופשת הלידה הראשונה, העובדת היתה עובדת חודשית, אשר קיבלה משכורת חודשית קבועה, גם עבור ימי החג בהם נעדרה מהעבודה, ועל כן היא אינה זכאית לדמי חג בגין שנה זו.
 • במהלך תקופת העסקתה השנייה, לאחר חזרתה מחופשת הלידה הראשונה, הועסקה העובדת לפי שעות בימים קבועים פעמיים בשבוע. על תקופת עבודתה זו חל צו הרחבה - הסכם מסגרת 2000.
 • סעיף 7 לצו ההרחבה- הסכם מסגרת 2000 קובע שעובד בשכר (עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה) שהשלים 3 חודשי עבודה יהיה זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה בכפוף לכך שעבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק.
 • אם העובדת נעדרה מעבודתה בסמוך לחג, היה על המעסיקים להוכיח זאת שכן קיימת חזקה עובדתית כי עובד מתייצב לעבודתו בימים שעליו לעשות כן.
 • מאחר והעובדת הועסקה בימים קבועים בשבוע, זכאית העובדת לדמי חגים גם אם נעדרה ביום שלפני או ביום שאחרי החג, שכן היעדרות בימים אלה נחשבת להיעדרות בהסכמת המעסיק, היות והצדדים הסכימו מראש שבימים אלה העובדת לא אמורה לעבוד.
 • בית הדין קבע שבמהלך תקופת העסקתה השנייה של העובדת חלו 5 ימי חג בימי העבודה הקבועים, וחייב את המעסיקים לשלם לעובדת דמי חגים עבור 5 ימים אלה.

משמעות

 • עובד יומי או שעתי המועסק בימים קבועים בשבוע, שאינם עוקבים, זכאי לדמי חגים גם אם נעדר ביום שלפני או ביום שאחרי החג, שכן היעדרות בימים אלה נחשבת להיעדרות בהסכמת המעסיק, היות שהצדדים הסכימו מראש שבימים אלה העובד לא יעבוד.
 • נטל ההוכחה שהעובד נעדר מעבודתו בסמוך לחג שלא בהסכמת המעסיק, מוטל על המעסיק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.