הפחתה בשכר נחשבת להרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועובד המתפטר עקב כך עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה
עובד הממשיך לעבוד במקום העבודה למרות ההפחתה עשוי להיחשב כמי שמסכים לה ולא יוכל לקבל פיצויי פיטורים אם יתפטר כעבור זמן רב לאחר ההפחתה
למרות זאת, שהמעסיק לא נתן הודעה ברורה על סכום ההפחתה בשכר ומשך ההפחתה, העובדה שהעובד המשיך לעבוד תקופה מסוימת אינה בהכרח מעידה על הסכמתו להפחתה
במקרה כזה העובד עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה, גם אם חלפה תקופה ארוכה יחסית מהפחתת שכרו ועד למועד התפטרותו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש (ת"א) 49269-10-13‏
תאריך:30.05.2016
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד הועסק אצל החברה למעלה מ-4 שנים, מיום 04.01.2009 עד ליום 03.09.2013.
 • בשנת 2012 ההחלה חברה להפחית את שכר עובדיה וזאת עקב קשיים כלכליים.
 • החברה הודיעה לעובדיה כי מי שאינו מסכים לשינוי בשכר, זכאי להתפטר תוך קבלת פיצויי פיטורים, והבטיחה שעובדים אשר יבחרו להמשיך בחברה יקבלו, במידת האפשר, החזר של השכר שהופחת.
 • בחודש ספטמבר 2012 שילמה אומנם החברה לעובד את הפרשי השכר בעקבות הפחתת השכר עד אותו מועד, אך המשיכה לשלם לעובד שכר מופחת.
 • ביום 26.07.2013, כשנה וחצי מאז תחילת הפחתות השכר, שלח העובד מכתב לחברה בו הוא מחה על הפחתת השכר והתריע כי המכתב מהווה הודעה מוקדמת להתפטרות, אשר נכנסה בפועל לתוקף ביום 03.09.2013.
 • העובד טוען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, כאמור בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים ולהפרשי שכר בגין השכר המופחת שקיבל ב-12 חודשי עבודתו האחרונים.
 • החברה טוענת כי העובד בחר להמשיך לעבוד אצלה במשך שנה וחצי מאז השינוי בשכרו, ורק כאשר מצא מקום עבודה אחר, הודיע על התפטרותו. בנסיבות אלה, יש לראות בו כמי שהסכים לשינוי בשכר, קיבל על עצמו את התנאים החדשים, והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים ולהפרשי שכר.

פסק הדין

זכאות העובד לפיצויי פיטורים

 • ככלל עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה בשל הפחתה בשכר אינו זכאי ל לפיצויי פיטורים אם בהתנהגותו הסכים להפחתה בשכר.
 • אומנם, העובדה שהעובד התפטר רק שנה וחצי לאחר תחילת מועד הפחתת השכר עלולה להעיד על הסכמתו להפחתה בשכר, אך מהראיות שהוצגו בפני בית הדין עלה ה כי לא כך היו פני הדברים.
 • לדעת בית הדין, בנסיבות שהוצגו, השיהוי במועד התפטרותו של העובד אינו פוגע בזכאותו לפיצויי פיטורים בשל הרעה ממשית בתנאי העבודה וזאת כיוון שהחברה לא נתנה הודעה ברורה לעובד על סכום ההפחתה בשכר ומשך ההפחתה.
 • בהתנהגותה זו גרמה החברה לחוסר וודאות אצל העובד, אשר המתין מדי חודש להודעת החברה לגבי שיעור השכר שישולם לו ומועד התשלום.
 • בנסיבות אלה, כאשר החברה לא הודיעה בצורה ברורה על סכום ההפחתה בשכר ומשך ההפחתה, יש לאפשר לעובד פרק זמן ארוך יותר יחסית, לשקול את צעדיו ואת המשך עבודתו בחברה.
 • לאור האמור לעיל פסק בית הדין כי העובדה שהעובד השתהה במועד ההתפטרות לא תפעל לחובתו, וקבע כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים לעובד בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה, כאמור בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים..
 • לצורך חישוב הפיצויים – בית הדין מציין כי לצורך חישוב פיצויי פיטורים יש לקחת את השכר ערב הפחתות השכר, כיוון שהפחתת השכר היתה זמנית ושיעורי השכר ששולמו לעובד בפועל השתנו מחודש לחודש.

זכאות העובד להפרשי שכר

 • החברה העמידה בפני העובד שתי אפשרויות:
  • האחת, להתפטר עקב הפחתות השכר ולקבל את פיצויי הפיטורים,
  • השנייה, להישאר לעבוד אצל המעסיקה, מתוך ציפייה שהעובד יקבל בעתיד את הפרשי השכר, עת מצבה הכלכלי של המעסיקה ישתפר.
 • מכאן שבמשך שנה וחצי מאז תחילת הפחתות השכר, העובד בחר להישאר ולעבוד במעסיקה, כשהוא יודע, מבין ומסכים למצב הדברים.
 • משבחר העובד באפשרות של התפטרות וקבלת פיצויי פיטורים, הוא ויתר על האפשרות לקבלת הפרשי שכר.
 • לפיכך קבע בית הדין כי דין התביעה להפרשי שכר להידחות.

משמעות פסק הדין

 • כאשר מעסיק מפחית את שכר העובד ולא מודיע באופן חד משמעי על גובה הפחתה ומשך התקופה שבה ישולם השכר המופחת ברורה בשכר העובד, עשוי העובד להיות זכאי ל[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה|פיצויי פיטורים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה]], גם אם חלף פרק זמן ארוך יותר מהמקובל ממועד מהפחתת שכרו ועד למועד התפטרותו.
 • העובדה שהעובד המשיך לעבוד תקופה מסוימת אינה בהכרח מעידה על הסכמתו להפחתה בשכר (כאשר המעסיק אינו מודיע במפורש מהו גובה ההפחתה בשכר ומהו משך ההפחתה), והוא עשוי להיות זכאי ל פיצויי פיטורים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה, גם אם חלפה תקופה ארוכה יחסית מהפחתת שכרו ועד למועד התפטרותו.

חשוב לדעת

 • פסק הדין הנ"ל הוא מקרה פרטי ספציפי שבו המעסיק לא הודיע במפורש על גובה ההפחתה ועל משך ההפחתה, והשאיר את העובד בחוסר וודאות ועל כן המשך עבודתו של העובד למרות ההפחתה לא שללה את זכאותו לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות. עם זאת יש לזכור שככלל עובד שהתפטר עקב הפחתה בשכר אינו זכאי לפיצויי פיטורים אם בהתנהגותו הסכים להפחתה בשכר (למשל המשיך לעבוד למרות ההפחתה ולא התריע על כך). לקריאת פסק דין בסוגיה זו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.