במקרים מסויימים, מי שתביעתם לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי נדחתה על-ידי פקיד התביעות, רשאים לבקש שההחלטה תיבחן על ידי ועדת תביעות
הוועדה אינה מוסמכת לשנות את החלטתו של פקיד התביעות, אלא רק להמליץ לו לשקול אותה מחדש
הפנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור לבית הדין לעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שהגישו תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי ובקשתם נדחתה על-ידי פקיד התביעות, רשאים לפנות לוועדת תביעות אזורית שתדון בהחלטה.

 • בוועדה חברים 3 אנשי ציבור שמונו על-ידי מועצת הביטוח הלאומי.
 • הפנייה לוועדת התביעות עשויה להוות תחליף להגשת ערעור על החלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה, בנושאים שיפורטו בהמשך. הפנייה גם עשויה להוות שלב מקדים לערעור זה, בהתאם לתוצאותיה.
 • יש לשים לב כי הפנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת הערעור לבית הדין לעבודה - בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה של פקיד התביעות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

נושאים שוועדת התביעות אינה מוסמכת לדון בהם

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת התביעות לא יאוחר מ-6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • יש למלא טופס פנייה לוועדת תביעות. ניתן להוריד את הטופס מכאן, לקבל את הטופס בסניפי המוסד לביטוח הלאומי, או להזמין אותו מהמוקד הטלפוני *6050.
 • את הטופס יש להגיש לסניף הקרוב לאזור המגורים, או לשלוח אל:
  • אגף חקיקה-גמלאות, המוסד לביטוח לאומי
  • שד' וייצמן 13, ירושלים 9543707
 • הוועדות מתקיימות פעם בחודש בסניפי המוסד לביטוח לאומי בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, ומיועדות לפונים מכל הארץ.
 • הדיון בוועדה יתקיים על סמך מסמכים בלבד, ללא נוכחותו של הפונה או של פקיד התביעות.
 • הוועדה אינה מוסמכת לשנות את החלטתו של פקיד התביעות, אלא רק להמליץ לו לשקול אותה מחדש.
 • פרוטוקול הוועדה יועבר לפקיד התביעות, המחויב לבחון שוב את עמדתו לנוכח נימוקיה והמלצותיה של הוועדה.
 • אם פקיד התביעות החליט שלא לקבל את המלצת הוועדה, עליו לנמק את החלטתו.
 • לאחר קבלת ההחלטה, ישלח פקיד התביעות מכתב תשובה למבוטח, המיידע אותו לגבי המלצת הוועדה והחלטת הפקיד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים