בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא תעסוקה וזכויות עובדים.

ראו גם

הכרה ביחסי עובד-מעסיק

ראיון עבודה והליך המיון לעבודה

קבלה לעבודה

שכר העבודה ומרכיביו

שכר עבודה

החזר הוצאות נסיעה

דמי חגים וגמול עבודה במנוחה השבועית ובחג

גמול עבור שעות נוספות

הטבות נוספות

תנאי העבודה

סביבת עבודה

פרטיות העובדים במקום העבודה

מחלה

חובות רישום של מעביד

שוויון הזדמנויות בעבודה

אפליה על רקע מין ונטייה מינית

אפליה על רקע היריון, לידה והורות

אפליה על רקע גיל

אפליה על רקע גזע ומוצא

אפליה על רקע דת ואמונה דתית

אפליה בשל מחלה או מוגבלות

שירות צבאי

הבעת דיעה/ השקפה פוליטית

עבר פלילי

אפליה בשל "משקל עודף "

ע"ע (ארצי) 34220-10-21- בין הדין פסק שגריעת העובד מסגל הליגה הלאומי בשל משקלו העודף מהווה שיקול זר וחייב את המעסיק בתשלום פיצויים בעילה של חוסר תום לב

התארגנות והתאגדות עובדים

סיום יחסי עבודה

שימוע

הודעה מוקדמת

פיטורים- כללי

התפטרות -כללי

פיטורי/התפטרות נשים בטיפולי פוריות/ היריון / לאחר לידה

פיטורים על רקע גיל

פיטורים או התפטרות בשל מחלה

פיצויי פיטורים

פדיון חופשה

גיל פרישה מעבודה