הקדמה:

בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא תעסוקה וזכויות עובדים.

הכרה ביחסי עובד-מעסיק

ראיון עבודה והליך המיון לעבודה

קבלה לעבודה

שכר העבודה ומרכיביו

תנאי העבודה

סביבת עבודה

פרטיות העובדים במקום העבודה

מחלה

חובות רישום של מעביד

שוויון הזדמנויות בעבודה

אפליה על רקע מין ונטייה מינית

אפליה על רקע הריון, לידה והורות

אפליה על רקע גיל

אפליה על רקע גזע ומוצא

אפליה על רקע דת ואמונה דתית

אפליה בשל מחלה או מוגבלות

שירות צבאי

הבעת דיעה/ השקפה פוליטית

עבר פלילי

התארגנות והתאגדות עובדים

סיום יחסי עבודה

שימוע

הודעה מוקדמת

פיטורים- כללי

התפטרות -כללי

פיטורי/התפטרות נשים בטיפולי פוריות/ הריון / לאחר לידה

פיטורים על רקע גיל

פיטורים או התפטרות בשל מחלה

פיצויי פיטורים

פדיון חופשה

גיל פרישה מעבודה