אנשים שנקבעה להם נכות עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום אגרות על רישום משכנתא ועל רישום שכירות
למידע רשמי ראו תקנות המקרקעין (אגרות)

תקציר

מי שנקבעה להם נכות במקרים שיפורטו פטורים מתשלום אגרה על רישום משכנתא ואגרה על רישום שכירות.

מי זכאי?

טיפ
אם שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור רשמו משכנתא משותפת ונישאו בתוך שנה מיום הרישום, ניתן לקבל החזר על האגרה ששילם בן הזוג שלא היה זכאי לפטור.

תהליך מימוש הזכות

  • מגישים את הבקשה לפטור בפנייה אישית או בכתב אל לשכת רישום המקרקעין.
  • יש להציג אישור על קביעת הנכות ולציין מספר גוש וחלקה של הנכס הרלוונטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים