הקדמה:

נכים הרוכשים דירה למגוריהם עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה
ברכישת דירה יחידה ששוויה עד 2,500,000 ש"ח (נכון ל-2019), ניתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה
לחישוב סכום המס, ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה באתר רשות המסים

נכים הרוכשים דירה למגוריהם עשויים להיות זכאים להטבה בתשלום מס הרכישה, בהתאם לתנאים.

 • מי שרוכשים קרקע לבנייה זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% רק לגבי השטח שתיבנה עליו הדירה שתשמש למגוריהם (שאר השטח יחויב במס רכישה רגיל), ובתנאי שהדירה תיבנה בתוך שנתיים.
 • בחלק מהמקרים, כפי שיפורט בהמשך, יש לעבור ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת הזכאות להנחה.

שיעור ההטבה

שיעור ההטבה ברכישת דירה יחידה ששוויה עד 2,500,000 ש"ח

 • ברכישה שנעשתה מיום 06.12.2016 ואילך של דירה יחידה (ראו הגדרה בהמשך), ששוויה עד 2,500,000 ש"ח, יינתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה:

חישוב מס רכישה

 • על החלק שנותר עד לסכום שוויה של הדירה (עד 2,500,000 ש"ח, כאמור), ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי אותו חלק.

שיעור ההטבה בשאר המקרים

 • ברכישת דירה שאינה מוגדרת כדירה יחידה, או שהיא דירה יחידה ששוויה עולה על 2,500,000 ש"ח, וכן ברכישה שנעשתה לפני יום 06.12.2016 של דירה יחידה ששוויה נמוך מסכום זה, הזכאות היא לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה.

הגדרת דירה יחידה

חישוב מס רכישה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ועדה רפואית

 • במקרים הבאים יש לעבור ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת הזכאות להנחה:
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% על-פי חישוב מיוחד בשל צבירת נכויות באיברים שונים.
  • מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור מלא (100%).
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎50% לפחות והם:
 • את הבקשה לזימון ועדה רפואית מגישים למשרדי מיסוי המקרקעין יחד עם הבקשה לקבלת הנחה במס רכישה. לפרטים נוספים, ראו ועדה רפואית להנחה במס רכישה.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל הנחה על מס רכישה פעמיים בלבד במהלך החיים.
 • כאשר בני זוג רוכשים יחד דירה למגוריהם ואחד מהם זכאי להטבה, יהיו שניהם זכאים להטבה. אם בני הזוג לא היו נשואים בזמן שרכשו את הדירה, והם נישאו בתוך 12 חודשים מיום חתימתם על חוזה הרכישה, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי להטבה.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

חישוב מס רכישה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

חישוב מס רכישה

הרחבות ופרסומים

מס רכישה