סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שמקבלים מלגת לימודים פטורים מתשלום מס הכנסה על המלגה בהתאם לתנאים
למידע רשמי ראו חוזר מס הכנסה

תקציר

סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שמקבלים מלגת לימודים פטורים מתשלום מס הכנסה על המלגה בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • מלגה מוגדרת כמענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנטים למימון שכר הלימוד או לקיומם בתקופת הלימודים.

מי זכאי?

תנאי הזכאות

 • הפטור ניתן לזכאים על מלגה שקיבלו בתקופת הלימודים כפי שהוגדרה להם על-ידי מוסד הלימוד.
  • למי שלומדים לתואר שני המלגה תהיה פטורה ממס למשך עד 4 שנות מס מתחילת לימודי התואר.
  • למי שלומדים לתואר שלישי המלגה תהיה פטורה ממס למשך עד 8 שנות מס מתחילת לימודי התואר.
 • הפטור מותנה בכך שמקבלי המלגה לא נתנו, ולא התחייבו לתת, תמורה עבור המלגה.
  • אם ניתנה תמורה כלשהי עבור המלגה (או התחייבות לתת תמורה) המלגה תחויב במס הכנסה.
  • תמורה כוללת גם התחייבות לתת שירות כלשהו לנותן המלגה או למלא אצלו תפקיד כלשהו.
 • הפעילויות הבאות לא ייחשבו כתמורה מטעם מקבלי המלגה ולא ישללו את זכאותם לפטור ממס:
  • התחייבות של מקבלי המלגה להקדיש את רוב מרצם וזמנם ללימודים במוסד הלימוד.
  • שימוש של מוסד הלימוד בממצאים או במחקר של מקבלי המלגה, כולל באמצעות פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד במחקר.
  • פעילות קהילתית או חברתית של מקבלי המלגה מטעם מוסד הלימוד או בזיקה אליו (לדוגמה במסגרת תוכנית פרח).

תהליך מימוש הזכות

 • מוסדות הלימוד צריכים להגיש לרשות המסים את המסמכים הרלוונטיים להם שמפורטים בנספח לחוזר מס הכנסה.
 • הפטור יינתן באופן אוטומטי לסטודנטים שעונים על תנאי הזכאות.
 • סטודנטים שצריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה יציינו את סכום המלגה הפטורה בטופס 1301 בחלק י' - הכנסות/רווחים פטורים, בסעיף 43 - "מקורות אחרים (פרט)" ובפירוט ירשמו "מלגה".
 • סטודנטים שמגישים בקשה להחזר מס יציינו את סכום המלגה הפטורה בטופס 135, בחלק ה' - הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס, בסעיף 21 - "אחר" ובפירוט ירשמו "מלגה".

חשוב לדעת

 • תמלוגים שניתנו על שימוש במחקר לא נחשבים למענק או פרס ולא יהיו פטורים ממס הכנסה.
 • מלגות לימודים לא נחשבות כ"שכר" לפי חוק מס ערך מוסף ולא מחויבות במס שכר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים