מי שבילדותו נחסכו עבורו כספים בקופת גמל להשקעה במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" והוא לא משך אותם עד שהגיע לגיל פרישה מעבודה, זכאי לפטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון
הפטור יינתן רק אם החוסך ימשוך את הכספים כקצבה חודשית ולא ימשוך את מלוא הסכום בבת אחת
הפטור יינתן רק לחוסכים במסלולי ההשקעה של קופות גמל ולא בחיסכון הבנקאי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שבילדותו נחסכו עבורו כספים בקופת גמל להשקעה במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" והוא לא משך אותם עד שהגיע לגיל פרישה מעבודה, זכאי לפטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.

 • הפטור יינתן רק אם החוסך ימשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית ולא ימשוך את מלוא הסכום בבת אחת.
 • הפטור לא יינתן למי שהכספים נחסכו עבורו בחיסכון בנקאי.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הגיע לגיל פרישה.
  2. נחסכו עבורו כספים בקופת גמל להשקעה במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד".
  3. הוא לא משך את הכספים לפני שהגיע לגיל פרישה.
  4. הוא מבקש למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית ולא למשוך את כל הסכום בבת אחת.

מי לא זכאי?

 • חוסכים במסלולי החיסכון של הבנקים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל