חוסך בקופת גמל להשקעה שהגיע לגיל 60 ומעוניין למשוך את הכספים מהקופה כקצבה חודשית במקום כסכום חד פעמי, פטור מתשלום מס על רווחים שהצטברו בקופה
הפטור הוא גם על הרווחים שהצטברו בקופה וגם על מלוא הקצבה שתשולם לחוסך באמצעות כספים אלה
למידע נוסף ראו סעיף 9א(א) לפקודת מס הכנסה


פקודת מס הכנסה מעניקה פטור מתשלום מס על רווחים שהצטברו בקופת גמל להשקעה, אם החוסך ימשוך את הכספים שהצטברו בקופה בצורת קצבה במקום למשוך אותם כסכום חד פעמי, ובתנאי שיעשה זאת רק לאחר שיגיע לגיל 60.

  • הפטור ממס יינתן גם אם אותו חוסך מקבל קצבת פנסיה או קצבאות אחרות, וגם אם יש לו מקורות הכנסה אחרים (מכל סוג).

מי זכאי?

  • כל מי שחסך כספים בקופת גמל להשקעה ומעוניין למשוך את הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה חודשית במקום כסכום חד פעמי.

תהליך מימוש הזכות

  • עם הגיעו לגיל 60 על החוסך להגיש בקשה להעביר את כל הכספים שיצטברו מקופת הגמל אל קופה המשלמת קצבה (למשל אל אחת מקרנות הפנסיה המשלמות קצבת פנסיה).
  • הקצבה שתשולם לחוסך תיקבע על פי תקנון הקרן או הקופה שאליה הועברו הכספים, ובהתאם לתקנון זה גם ישולמו כספים לשאירים של החוסך, אם וכאשר ילך לעולמו.

חשוב לדעת

  • כאשר החוסך מושך את הכספים בצורת קצבה, הפטור ניתן על כל הרווחים שהצטברו. בנוסף מלוא הקצבה שתשולם מהכספים הללו תהיה פטורה ממס (בניגוד לקצבת פנסיה שממנה מנוכה מס הכנסה).
  • אם החוסך בחר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי או לפני גיל 60, ינוכה מס על כל הרווחים שהצטברו בקופה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.