הקדמה:

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי
לא ניתן להפקיד יותר מ-71,121 ש"ח בכל שנה קלנדרית
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד עד 71,121 ש"ח בכל שנה קלנדרית.
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס (הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש).
 • החל מגיל 60 ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה). מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה). למידע נוסף ראו פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60.
אזהרה
טרם פורסמו התקנות המאפשרות את הפטור מתשלום המס
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 03.08.2020 את התקנות המאפשרות את מתן הפטור. התקנות טרם פורסמו, ולכן למרות האמור בדף זה, בעת משיכת הכספים מקופת הגמל ייתכן שינוכה מס רווחי הון גם אם הם משולמים בצורת קצבה.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).
 • בניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

מעבר מקופת גמל אחת לאחרת

 • ניתן לעבור מ"קופת גמל להשקעה" אחת ל"קופת גמל להשקעה" אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.
 • למרות זאת, במקרים הבאים לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:
  • מוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה" כהגדרתה בתקנות.
  • החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל.
הערת עריכה
יש כאן טקסט מוסתר לוודא שזה אכן הפרשנות הנכונה ל"מועד הקובע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:33, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
אזהרה
תשלום מס על הרווחים בקופת הגמל הראשונה בעת המעבר לקופת הגמל האחרת
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 03.08.2020 את התקנות המאפשרות פטור מתשלום מס בעת מעבר מקופת גמל להשקעה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת. התקנות טרם פורסמו, ולכן ייתכן שבעת המעבר בין הקופות יחויב החוסך בתשלום מס על הרווחים שהשיג בקופה הראשונה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.