הקדמה:

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו מעבר לסכום המקורי שהופקד
לא ניתן להפקיד יותר מ-72,616.5 ש"ח בשנה קלנדרית
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה
הערת עריכה
אפשר למצוא את הסכום המעודכן באתרים של חברות גדולות (למשל כאן
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 08:40, 3 בפברואר 2021 (IST)

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד עד 72,616.5 ש"ח בשנה קלנדרית.
 • ניתן להפקיד לקופה אחת או למספר קופות שונות (באותה חברה או בחברות שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על 72,616.5 ש"ח בשנה קלנדרית.
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס.
 • הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
 • על הרווחים בקופה (כלומר, הסכומים שמעל הסכום שהופקד על ידי בעל הקופה) יחול מס רווח הון בעת משיכת הכספים.
דוגמה
 • אדם הפקיד סכום חד-פעמי 50,000 ש"ח בקופת הגמל, ולאחר 5 שנים יש בקופה סך של 100,000 ש"ח, כלומר רווחים של 50,000 ש"ח.
 • כל משיכה נעשית קודם כל מתוך הרווחים, ורק לאחר מכן מתוך הסכום שהופקד.
 • במקרה זה, משיכה של עד 50,000 ש"ח - בין אם במשיכה חד פעמית או במשיכה בכמה משיכות - תהיה חייבת במס רווח הון.
 • לאחר שיימשכו כל הרווחים וייוותרו רק הסכום השווה לסכום אותו הפקיד האדם, הוא יוכל למשוך מתוכם ללא תשלום מס רווח הון.
 • לכן, אם האדם מושך 70,000 ש"ח, הוא ישלם מס רווחי הון על סכום של 50,000 ש"ח (הרווחים בקופה) ויהיה פטור ממס רווח הון על יתרת הסכום של 20,000 ש"ח שמשך (משיכה מתוך הסכום שהפקיד).
 • בהגיעו לגיל 60 יוכל האדם למשוך את הרווחים כפי שיהיו באותו מועד בקצבה חודשית, ללא תשלום מס רווח הון.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).
 • בניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

מעבר מקופת גמל אחת לאחרת

 • ניתן לעבור מ"קופת גמל להשקעה" אחת ל"קופת גמל להשקעה" אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.
 • המעבר בין הקופות אינו נחשב ״אירוע מס״, כלומר אין צורך לשלם מס על הרווחים שהצטברו (כל עוד החוסך לא מושך את הכסף שבקופה).
 • מס הכנסה ישולם רק כאשר החוסך ימשוך את הכסף מהקופה.
 • למרות זאת, במקרים הבאים לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:
  • מוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה" כהגדרתה בתקנות.
  • החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל.
הערת עריכה
יש כאן טקסט מוסתר לוודא שזה אכן הפרשנות הנכונה ל"מועד הקובע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:33, 19 בספטמבר 2019 (IDT)


הערת עריכה
[https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8735.pdff קישור לתיקון שהתקבל ב-2.9.2020 ואישר את ההעברה מקופת גמל אחת להשקעה לקופת גמל אחרת ואת ההעברה לקופת גמל להשקעה אחרת אם הגיע לגיל 60
הערה מאת אורן ברקת (שיחה) 14:22, 29 באוקטובר 2020 (IST)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.