קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס על הרווחים שהצטברו מעבר לסכום המקורי שהופקד
לא ניתן להפקיד יותר מ-79,005.69 ₪ בשנה קלנדרית (נכון ל-2024)
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה ומלוא הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד לקופה אחת או למספר קופות שונות (באותה חברה או בחברות שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על 79,005.69 ₪ בשנה קלנדרית (נכון ל-2024).
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס.
 • הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני), אך בעת משיכת הכספים תיתכן הטבת מס למי שימשוך אותם בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60, כפי שמפורט בהמשך.
 • בניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

תשלום מס על הרווחים שהצטברו בקופה

 • על הרווחים בקופה (כלומר, הסכומים שמעל הסכום שהופקד על ידי בעל הקופה) יחול מס על הרווחים בעת משיכת הכספים, בשיעור של עד 25% מהרווח הריאלי.
  • המס בשיעור 25% ינוכה אוטומטית על ידי הקופה לפני העברת הכסף אל החוסך.
  • אם סך הכנסותיו החייבות במס של החוסך נמצאות במדרגת מס נמוכה יותר מ-25%, הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס עבור אותה שנה.
טיפ
מומלץ להיעזר באיש מקצוע, כגון: יועץ מס או רואה חשבון, לפני הגשת הבקשה להחזר מס.

פטור ממס במשיכה כקצבה לאחר גיל 60

מעבר מקופת גמל אחת לאחרת

 • ניתן לעבור מ"קופת גמל להשקעה" אחת ל"קופת גמל להשקעה" אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.
 • המעבר בין הקופות אינו נחשב ״אירוע מס״, כלומר אין צורך לשלם מס על הרווחים שהצטברו (כל עוד החוסך לא מושך את הכסף שבקופה).
 • מס הכנסה ישולם רק כאשר החוסך ימשוך את הכסף מהקופה.
 • למרות זאת, במקרים הבאים לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:
  • מוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה" כהגדרתה בתקנות.
  • החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לקרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מכשיר של חיסכון וביטוח. חלק מהכספים שנחסכים מיועדים לקצבת פנסיה לאחר הפרישה מהעבודה, וחלק מהכספים מועברים לביטוח למקרה של נכות (אז תשולם קצבת נכות) או למקרה של מוות (אז תשולם קצבת שאירים לשאיריו של המבוטח). הכספים משולמים בצורת קצבה חודשית ולא ניתן למשוך את כולם בבת אחת (למעט מקרים מסוימים). כל עובד שכיר או עצמאי חייב להיות מבוטח בביטוח פנסיוני (הביטוח יכול להיות בקרן פנסיה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים). ההפרשות לקרן פנסיה מזכות בהטבת מס, ומעסיקים של עובדים שכירים מפרישים לתוך הביטוח הפנסיוני חלק מפיצויי הפיטורים.

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שניתן למשיכה בכל עת. על הרווחים משלמים מס בשיעור של 25%. קופת גמל להשקעה אינה מכילה רכיב ביטוחי, ולא ניתן לקבל בעזרתה קצבה במקרה של נכות או מוות. ניתן לקבל רק את הכספים שהצטברו בתוספת הרווחים (לאחר ניכוי המס). מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה, ומלוא הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה. אין הטבת מס על עצם ההפקדה בקופת גמל להשקעה ואין חובה לפתוח אחת. כמו כן, הסכום שניתן להפקיד בכל שנה לקופת גמל מוגבל.

מה נחשב משתלם יותר והיכן הסיכון גדול יותר – קופת גמל או קרן פנסיה?

מדובר בשני מוצרים שונים. מי שמעוניין בחיסכון (ללא ביטוח למקרי מוות או נכות), בנזילות גבוהה וביכולת למשוך את הכספים בכל עת וגם בבת אחת, קופת גמל להשקעה מאפשרת זאת. לאחר גיל 60 אפשר להחליט אם למשוך אותה כקצבה כמו קרן פנסיה.

קרן פנסיה, לעומת זאת, מעניקה גם ביטוח. אי אפשר למשוך את כולה בבת אחת ומתקיימת בה ערבות הדדית בין כל החוסכים. אם הקרן חייבת בבת אחת לחוסכים רבים, ייתכן שהיא תצטרך להקטין את החיסכון של כל אחד מהם. בקופת גמל להשקעה, לעומת זאת, החוסך אינו מושפע ממצבה של קופת הגמל או מהחוסכים האחרים.

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.