הקדמה:

מי שבילדותו נחסכו עבורו כספים בקופת גמל במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" והוא לא משך אותם עד שהגיע לגיל פרישה מעבודה, זכאי לפטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון
הפטור יינתן רק אם החוסך ימשוך את הכספים כקצבה חודשית ולא ימשוך את מלוא הסכום בבת אחת
הפטור יינתן רק לחוסכים במסלולי ההשקעה של קופות גמל ולא בחיסכון הבנקאי


מי שבילדותו נחסכו עבורו כספים בקופות גמל במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" והוא לא משך אותם עד שהגיע לגיל פרישה מעבודה, זכאי לפטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.

 • הפטור יינתן רק אם החוסך ימשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית ולא ימשוך את מלוא הסכום בבת אחת.
 • הפטור יינתן רק לחוסכים במסלולי ההשקעה של קופות גמל ולא בחיסכון בנקאי.
הערת עריכה
לפי מה שכתוב בדה מארקר, הפטור רק למי שהפקיד בקופת גמל ולא בחיסכון בנקאי - צריך לברר את זה. "תלוי באיזה שלב של החיסכון בוצע הפידיון. מי שחסך בקופת גמל להשקעה יוכל לפדות עד גיל פרישה בתשלום מס רווח הון (25%); מי שהגיע לגיל פרישה ייהנה מפטור ממס. במקרה של חיסכון בנקאי, בעת פדיון ישולם מס רווח הון - גם אחרי גיל פרישה."
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:19, 6 בדצמבר 2016 (IST)

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הגיע לגיל פרישה.
  2. נחסכו עבורו כספים בקופת גמל במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד".
  3. הוא לא משך את הכספי לפני שהגיע לגיל פרישה.
  4. הוא מבקש למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית ולא למשוך את כל הסכום בבת אחת.

מי לא זכאי?

 • חוסכים במסלולי החיסכון של הבנקים.
הערת עריכה
תהליך מימוש הזכות - לדעתי במקרה זה הוא לא מגיש בקשה לקופת הגמל או לבנק אלא מבקש להעביר את הכספים ל"קופת גמל משלמת לקצבה". אולי קופת הגמל הספציפית היא גם קופה משלמת לקצבה ואז אין בעיה, ואולי בגלל זה כתבו בדה מארקר שבמקרה של חיסכון בנקאי לא ניתן ליהנות מהפטור בעת הפדיון. כי הבנק לא משלם קצבה אלא את כל הסכום. צריך לבדוק
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:12, 6 בדצמבר 2016 (IST)

חשוב לדעת

גורמי ממשל

הערת עריכה
חקיקה ונהלים- לא מצאתי את האסמכתא בחוק, בפקודת מס הכנסה או בתקנות לכך שיש פטור
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:16, 6 בדצמבר 2016 (IST)