הקדמה:

מי שמוכר דירת מגורים מזכה שהיא דירתו היחידה והיתה בבעלותו לפחות 18 חודשים לפני המכירה, זכאי לפטור מלא ממס שבח
אם רשומה דירה נוספת על שם בן/בת הזוג של המוכר או על שם מי מילדיו הקטינים, המוכר לא ייחשב כמי שבבעלותו דירה יחידה
לפרטים נוספים ראו סעיף 49 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)


מי שהיתה בבעלותו דירה יחידה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה, ובעת המכירה לא קיימת בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, זכאי למכור אותה בפטור מלא ממס שבח.

מי זכאי?

  • מי שהחזיק בדירת מגורים מזכה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה.
  • לא היתה בבעלותו יותר מדירה אחת במעד המכירה.
  • במקרים מסוימים ניתן למכור את הדירה גם כאשר קיימת בעלות, חלקית או מלאה, בדירה נוספת. לפרטים נוספים ראו פטור ממס שבח במכירת דירה שניה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • לגבי דירת מגורים, קיימת "חזקת התא המשפחתי" לפיה המוכר, בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 הם אותה ישות מבחינת מיסוי. לפרטים נוספים ראו חישוב מס שבח.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


-->