מוכרי דירת מגורים מזכה שהיא דירתם היחידה, והייתה בבעלותם לפחות 18 חודשים לפני המכירה, זכאים לפטור ממס שבח
אם רשומה דירה נוספת על שם בן/בת הזוג או על שם ילד קטין של המוכרים, הדירה הנמכרת לא תיחשב כדירתם היחידה
הפטור ניתן עד לסכום המירבי שנקבע, כאשר החלק משווי הדירה שעולה על תקרת הפטור יחויב במס


בעלי דירת מגורים מזכה שהיא דירתם היחידה זכאים למכור אותה בפטור מלא ממס שבח, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

  • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
    • הייתה בבעלותם דירת מגורים מזכה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה.
    • במועד המכירה לא הייתה בבעלותם יותר מדירה אחת.
  • הפטור ניתן עד סכום של 5,008,000 ₪ (נכון ל-2024), כאשר החלק משווי הדירה שעולה על תקרת הפטור יחויב במס.
שימו לב
  • במקרים מסוימים ניתן למכור את הדירה ולקבל פטור ממס שבח גם כאשר קיימת בעלות, חלקית או מלאה, בדירה נוספת.
  • למידע נוסף ראו פטור ממס שבח במכירת דירה שניה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • לגבי דירת מגורים, קיימת "חזקת התא המשפחתי" לפיה המוכרים, בני זוגם (כולל ידועים בציבור) וילדיהם עד גיל 18 (למעט ילדים נשואים או ילדים שהתייתמו מאחד ההורים או משניהם) הם אותה ישות מבחינת מיסוי. לפרטים נוספים ראו חישוב מס שבח.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים