מוכרי דירת מגורים מזכה שהיא דירתם היחידה, והייתה בבעלותם לפחות 18 חודשים לפני המכירה, זכאים לפטור ממס שבח
אם רשומה דירה נוספת על שם בן/בת הזוג או על שם ילד קטין של המוכרים, הדירה הנמכרת לא תיחשב כדירתם היחידה
הפטור ניתן עד לסכום המירבי שנקבע, כאשר החלק משווי הדירה שעולה על תקרת הפטור יחויב במס


מי שהייתה בבעלותם דירה יחידה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה ובעת המכירה לא קיימת בבעלותם יותר מדירת מגורים אחת, זכאים למכור אותה בפטור מלא ממס שבח.

מי זכאי?

  • מי שהייתה בבעלותם דירת מגורים מזכה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה.
  • לא הייתה בבעלותם יותר מדירה אחת במועד המכירה.
  • במקרים מסוימים ניתן למכור את הדירה גם כאשר קיימת בעלות, חלקית או מלאה, בדירה נוספת. לפרטים נוספים ראו פטור ממס שבח במכירת דירה שניה.
  • הפטור ניתן עד סכום של 4,846,000 ש”ח (נכון ל-2023), כאשר החלק משווי הדירה שעולה על תקרת הפטור יחויב במס.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • לגבי דירת מגורים, קיימת "חזקת התא המשפחתי" לפיה המוכרים, בני זוגם (כולל ידועים בציבור) וילדיהם עד גיל 18 (למעט ילדים נשואים או ילדים שהתייתמו מאחד ההורים או משניהם) הם אותה ישות מבחינת מיסוי. לפרטים נוספים ראו חישוב מס שבח.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים