הקדמה:

כדי לקבל פטור ממס שבח, התנאי הראשון הוא שהדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה
על הדירה לשמש למגורים בפועל, אך אם הדירה שימשה להפעלת גן ילדים או בית כנסת, היא עדיין עשויה להיות מוכרת כדירת מגורים מזכה

התנאי המקדים לאפשרות לקבל פטור ממס שבח, הוא כאשר הדירה שמוכרים מוגדרת כ"דירת מגורים מזכה".

 • דירת מגורים מזכה היא דירה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:
  1. הבנייה שלה הושלמה.
  2. היא בבעלות פרטית ולא בבעלות של חברה או תאגיד.
  3. מעל 50% (מחצית) משטח הדירה שימש למגורים באחת מהתקופות הבאות:
  • ב-4 השנים שלפני המכירה.
  • ב-80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
דוגמה
 • דירה נרכשה ביום 1.1.2010 ונמכרה ביום 1.1.2020.
 • לפיכך, השבח מחושב על פני תקופה של 10 שנים, קרי ממועד הרכישה ועד מועד המכירה.
 • כל שטח הדירה שימש למגורים החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 1.1.2018.
 • כלומר, הדירה לא שימשה למגורים במשך 4 שנים לפני המכירה אלא במשך שנתיים בלבד, אך כן שימשה למגורים ב-80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
 • על כן, הדירה עומדת בתנאי דירת מגורים מזכה.

חשוב לדעת

 • דירה אשר שימשה להפעלת גן ילדים או בית כנסת, יכולה עדיין להיחשב כדירת מגורים מזכה גם אם לא שימשה למגורים בפועל.
 • בהתאם לפסיקה, המבחן האם דירה משמשת למגורים הוא מבחן אובייקטיבי, הבוחן את ייעודה של הדירה והמתקנים הקיימים בה (או היכולת להתקין אותם בקלות ובעלות סבירה), ולאו דווקא את השימוש שנעשה בה בפועל.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • ע"א 668/82 - המבחן האם דירה היא דירת מגורים או אובייקטיבי, האם היא מיועדת ומתאימה לשמש למגורים.
 • ו"ע 20028-12-14 - גם אם הנכס נטוש ומוזנח, הוא מיועד למגורים ומהווה דירת מגורים.
 • ו"ע 24036-03-14 - מבנה שאינו מיועד וראוי למגורים איננו דירת מגורים מזכה, גם אם בפועל שוכנו בו אנשים.
 • ו "ע 44579-08-14 - יחידות דיור שהוקמו ללא היתר במבנה ששימש כלול, ונהרסו סמוך למועד המכירה, לא ייחשבו כדירת מגורים מזכה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים