במקומות שמספקים שירות לציבור אין לגבות דמי כניסה ממלווה של נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים שיפורטו
מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה (למשל בקולנוע)
במקומות שניתן בהם פטור מתשלום דמי כניסה לנפגעי פעולת איבה אין חובה לתת פטור גם למלווה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

במקומות שמספקים שירות לציבור וגובים דמי כניסה אין לגבות את התשלום ממלווה של נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך.

 • מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה.
דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לבריכת שחייה המלווה יהיה פטור מהתשלום (כי לא צריכים להקצות עבורו מקום ספציפי).
באולם קולנוע לא יינתן פטור מהתשלום למלווה כי הוא צריך כיסא בנפרד.

מי זכאי?

 • הפטור ניתן למי שמלווה נפגעי פעולת איבה בעלי תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה".
 • זכאים לתעודה זו:
  • מי שזכאים למלווה.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת בשיעור 100% או יותר.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות עם סעיף נפש או פגועי ראש באחוז נכות מצטבר לנפש ולראש של 50% ומעלה.
 • במקומות שניתן בהם פטור מתשלום דמי כניסה לנפגעי פעולת איבה אין חובה לתת פטור גם למלווה שלהם.
שימו לב
למידע על תנאי הזכאות לפטור מהמתנה ראו פטור מהמתנה בתור לנפגעי פעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעונים על תנאי הזכאות נשלחת תעודה עם הכיתוב "פטור מתשלום עבור מלווה" ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה.
 • כשמגיעים למקום הציבורי יש לבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
 • נותן השירות רשאי לבקש לראות את התעודה, כדי לוודא שיש זכאות.
 • אם התשלום עבור הכניסה מבוצע מראש בטלפון או באינטרנט:
  • נותן השירות צריך לאפשר לקבל את הפטור באותו אופן (למשל לאפשר לשלוח צילום של התעודה במייל, בווטסאפ או במסרון).
  • בכל מקרה (גם אם התשלום נעשה מראש) יש להגיע עם התעודה כאשר נכנסים למקום הציבורי, למקרה שיבקשו לראות אותה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודת נכה שרשום עליה הפטור מהתשלום למלווה יפנו למוסד לביטוח לאומי (מוקד טלפוני *6050).
 • מי שקיבלו תעודת נכה שרשום עליה "פטור מתשלום למלווה" ומעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים