הקדמה:

הורים המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור אבחונים וטיפולים של השירות להתפתחות הילד הניתנים לילדיהם


  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק טיפולים פרא רפואיים (שירותי התפתחות הילד) לילדים הזקוקים להם בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.
  • הילדים מקבלים את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, תמורת תשלום השתתפות עצמית.
  • ילדים שהוריהם מקבלים גמלת הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור טיפולים אלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.
  • לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי, בימים א' - ה' בין השעות 13 - 9 בטלפון: 6462000 - 02.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים