הורים המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור אבחונים וטיפולים של השירות להתפתחות הילד הניתנים לילדיהם
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק טיפולים פרא רפואיים (שירותי התפתחות הילד) לילדים הזקוקים להם בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.

  • הילדים מקבלים את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, תמורת תשלום השתתפות עצמית.
  • ילדים שהוריהם מקבלים גמלת הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור טיפולים אלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות שמועברות מהביטוח הלאומי לקופות החולים.
  • אם קופת החולים לא עודכנה על הזכאות, ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי באמצעות מוקד *6050.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים