הקדמה:

הורים המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור אבחונים וטיפולים של השירות להתפתחות הילד הניתנים לילדיהם


חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק טיפולים פרא רפואיים (שירותי התפתחות הילד) לילדים הזקוקים להם בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.

  • הילדים מקבלים את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, תמורת תשלום השתתפות עצמית.
  • ילדים שהוריהם מקבלים גמלת הבטחת/השלמת הכנסה פטורים מתשלום עבור טיפולים אלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.
  • לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי, בימים א' - ה' בין השעות 13 - 9 בטלפון: 02 6462000- 02.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים