פיטורי עובד/ת מיד בתום 60 יום ממועד חזרתם לעבודה מחופשת לידה, מהווים הפליה מחמת הורות והיריון ומנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים
מעסיקים מחויבים לתת לעובדת או עובד החוזרים מחופשת הלידה הזדמנות אמיתית לחזור לעבודתם, ואין די בהחזרה פורמאלית של העובד/ת לעבודה למשך 60 יום

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה
שם התיק:תעא (ת"א) 2304/09
תאריך:15.11.2010
קישור:פסק הדין באתר נבו

בית הדין האזורי בתל אביב קבע כי פיטורים שבוצעו מיד בתום תקופת 60 הימים המוגנים בחוק עבודת נשים, ואשר נובעים מכך שהמעביד מעדיף את העובדת המחליפה (שהחליפה את העובדת המקורית בתקופת חופשת הלידה), מהווים הפליה מחמת הורות והיריון.

  • זאת וכאשר עם שובה של העובדת לא ניתנה לה הזדמנות אמיתית לחזור ולהשתלב בעבודה, אלא העסקתה נמשכה רק עד חלוף 60 הימים המוגנים, תוך שהובהר לה כי ההגנה מפני פיטוריה (במשך 60 הימים) היא הסיבה היחידה להמשך עבודתה.
  • בנסיבות אלה נקבע כי מדובר בפיטורים המנוגדים להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולסעיף 9 לחוק עבודת נשים, וזאת למרות שהפיטורים נעשו לאחר שחלפו כבר 60 הימים המוגנים בחוק עבודת נשים.

משמעות

  • מעסיקים מחויבים לתת לעובדת או עובד החוזרים מחופשת הלידה הזדמנות אמיתית לחזור לעבודתם, ואין די בהחזרה פורמאלית של העובד/ת לעבודה למשך 60 ימים כמתחייב מלשון החוק.
  • במקרה שיוכח כי לא ניתנה הזדמנות אמיתית לעובד/ת לשוב לעבודה, וכי העובד הושאר בעבודתו במשך 60 הימים רק מהטעם שאסור לפטר אותו בתקופה זו, ומתוך כוונה לפטרו מיד בתום התקופה, המעסיק יחויב בפיצוי בגין הפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וחוק עבודת נשים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים