הקדמה:

נוסע עשוי להיות זכאי לפיצוי מחברות התעופה אם למטען שלו נגרם נזק, או שהוא אבד או הגיע באיחור
ישנם מקרים בהם חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים, אך קיימים מקרים בהם תהיה חייבת בתשלום פיצוי גבוהים מהרגיל
ברוב המקרים הפיצוי יהיה מוגבל לסכום של 1600 דולר
למידע נוסף ראו פרק 3 לאמנת מונטריאול


נוסע בטיסה, שהפקיד את המטען בבטן המטוס והמטען שלו ניזוק, אבד או הגיע באיחור, עשוי להיות זכאי לפיצוי בסכום מקסימלי של עד כ-1,600 דולר ארה"ב.

מי זכאי?

 • נוסע שהמטען שלו אבד, הגיע באיחור או ניזוק, לאחר שהופקד בטיסה בינלאומית בחברות תעופה של מדינות החברות באמנת מונטריאול.
 • נוסע שהמטען שלו אבד, הגיע באיחור או ניזוק, לאחר שהופקד בטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה:
  • בטיסה מחוץ לישראל - הנוסע עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
  • בטיסה בתוך ישראל - האמנה תחול על טיסות בתוך הארץ, בהתאם לחוק תובלה אווירית.
 • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

מי לא זכאי

 • חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצוי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הנזק נגרם בשל פגם שהיה במטען כבר במועד הטענתו במטוס. למשל שבר במטען שהוחמר במהלך הטיסה.
  2. הנזק נגרם משום שהמטען נארז באופן לקוי, שאינו מתאימה לטיסה, על ידי מישהו שאינו קשור לחברת התעופה. למשל אם הנוסע ארז ציוד שביר באופן שאינו מספק את ההגנה הדרושה.
  3. הנזק נגרם פעולת מלחמה או עימות מזוין.
  4. הנזק נגרם כתוצאה פעולה של רשות ציבורית שבוצעה בקשר עם כניסה, יציאה או מעבר של המטען. למשל, פירוק המטען לצורך בדיקה בטחונית, דבר שעלול להוביל לעיכוב בהגעת המטען או לגרום לו נזק.
  5. הנוסע גרם בעצמו לנזק או לאובדן.
  6. כאשר מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מאיחור בהגעת המטען, אם חברת התעופה הוכיחה שנקטה בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הנזק, או שלא היתה לא אפשרות לנקוט באמצעים אלה.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
לגבי המועדים האלה, אני לא בטוחה. זה איזה ניסיון לעשות שכל ממה שמופיע במועצה לצרכנות ובכל מיני גורמים צרכניים אחרים.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:41, 18 ביולי 2019 (IDT)
 • במקרה של נזק למטען, יש להודיע לחברת התעופה בכתב על הנזק שנגרם, בתוך 7 ימים מהמועד בו התגלה הנזק.
 • במקרה שהמטען לא הגיע, יש להודיע על כך בכתב לחברת התעופה בתוך 21 ימים, ומומלץ לעשות זאת כבר בשדה התעופה באמצעות הגשת הצהרה בדלפק של חברת התעופה.
  • אם המטען הגיע במועד מאוחר יותר, עדיין ניתן להגיש בקשה לפיצוי בגין עיכוב במסירת המטען, ויש לפנות לחברת התעופה בתוך 14 ימים מהיום בו הגיע המטען, כל עוד לא עברו 21 ימים בסך הכל ממועד העיכוב.
  • אם המטען לא הגיע בתוך 21 ימים, הוא נחשב כאבוד, גם אם יגיע בשלב מאוחר יותר.
 • אם חברת התעופה מסרבת לשלם את הפיצוי, ניתן להגיש תביעה בתוך שנתיים ממועד האירוע.

מתי עשוי להתקבל פיצוי מעבר לסכום המקסימלי

 • כאשר הנוסע שילם תשלום מיוחד ומילא מראש הצהרת ערך מיוחדת הנוגעת לשווי המטען, הפיצוי יהיה עד לגובה המופיע בהצהרה.
 • כאשר הנזק או האובדן נגרמו בשל התנהלות רשלנית של חברת התעופה.
 • כאשר נאסר על הנוסע בשדה התעופה להעלות את המטען עמו למטוס, והוא נאלץ להפקיד את המטען בבטן המטוס, שם ניזוק או אבד המטען.
הערת עריכה
לגבי אובדן - במועצה הישראלית לצרכנות כתוב שהאמנות הבינ"ל לא חלות על אובדן מטען וניתן לתבוע את כל ערך המטען. מאידך, קריאה באמנת מונטריאול מתייחסת בבירור לאובדן וככה גם בפסקי דין. נשלחה שאלה למועצה לצרכנות בנושא.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:41, 18 ביולי 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • כדאי לבדוק את המדיניות של חברת התעופה הספציפית, ואם היא מיטיבה עם הנוסע ביחס לאמנות הבינלאומיות, היא זאת שתחול במקרה של אובדן או נזק למטען.
 • מומלץ לבדוק את האפשרות לרכוש ביטוח פרטי לאפשרות של נזק או אובדן המטען, במיוחד כאשר מדובר במטען יקר ערך.
 • במקרה של עיכוב בהגעת המטען, מומלץ לא לעזוב את שדה התעופה טרם הגשת הצהרה מתאימה בדלפק חברת התעופה, ולברר לגבי הפיצוי המגיע לצורך כיסוי ההוצאות הראשונות (בגדים להחלפה, תרופות וכדומה) עד להגעת המטען.
 • אם הנזק או אי-הגעת המטען גרמו להוצאות נוספות (למשל צורך ברכישת בגדים או קניית ציוד חלופי), יש לשמור את הקבלות ולהציג אותן בפנייה לחברת התעופה, וייתכן שניתן יהיה לקבל החזרים.
 • בהתאם לפסיקה בארץ, ניתן לתבוע גם פיצוי בגין עגמת נפש, בנוסף לנזקים שנגרמו בשל אובדן או איחור בהגעת המטען. עם זאת, סכום הפיצוי הכולל לא יעלה על הסכום המוגדר באמנה, אם לא מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות זאת.

גורמי ממשל

פסקי דין

 • רתק (ת"א) 23465-07-17‏ - בית המשפט המחוזי קיבל את פסק דינו של בית משפט השלום, שפסק פיצוי בגין עגמת נפש בגין מזוודה שהגיעה באיחור. בית המשפט המחוזי פסק כי ניתן לייחד חלק מהפיצוי לנזק ממוני וחלק לנזק בגין עגמת נפש, כל עוד הפיצוי הכולל אינו עולה על הסכום המקסימלי לפי אמנת מונטריאול.
 • תק (נת') 2465/07 - בית המשפט פסק פיצוי מעל לסכום המקסימלי בגין אובדן חפצים, לאחר שחברת התעופה סירבה לאפשר לנוסעת להעלות עימה את המזוודה, ובשטר הכבודה שנמסר לה לא הופיעו ההוראות המגבילות את אחריות החברה במקרה של נזק או אובדן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

-->