נוסע עשוי להיות זכאי לפיצוי מחברת התעופה אם למטען שלו נגרם נזק, או שהוא אבד או הגיע באיחור
יש מקרים שחברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים, אך יש מקרים שהיא תהיה חייבת לשלם פיצויים גבוהים מהרגיל
ברוב המקרים הפיצוי יהיה מוגבל לסכום של 1,600 דולר
למידע נוסף ראו פרק 3 באמנת מונטריאול

תקציר

נוסע בטיסה, שהפקיד את המטען בבטן המטוס והמטען שלו ניזוק, אבד או הגיע באיחור, עשוי להיות זכאי לפיצוי בסכום מקסימלי של עד כ-1,600 דולר ארה"ב.

מי זכאי?

 • נוסע שהמטען שלו אבד, הגיע באיחור או ניזוק, לאחר שהופקד בטיסה בינלאומית בחברות תעופה של מדינות שחברות באמנת מונטריאול.
 • נוסע שהמטען שלו אבד, הגיע באיחור או ניזוק, לאחר שהופקד בטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה:
  • בטיסה מחוץ לישראל - הנוסע עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים (קונקשן) במדינה אחרת.
  • בטיסה בתוך ישראל - האמנה תחול על טיסות בתוך הארץ, בהתאם לחוק תובלה אווירית.
 • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות שחברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

מי לא זכאי

 • חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצוי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הנזק נגרם עקב פגם שהיה במטען כבר במועד הטענתו במטוס. למשל שבר במטען שהוחמר במהלך הטיסה.
  • הנזק נגרם משום שהמטען נארז באופן לקוי, שלא מתאים לטיסה, על ידי מישהו שלא קשור לחברת התעופה. למשל אם הנוסע ארז ציוד שביר באופן שלא מספק את ההגנה הדרושה.
  • הנזק נגרם בגלל פעולת מלחמה או עימות מזוין.
  • הנזק נגרם בגלל פעולה של רשות ציבורית שבוצעה בקשר עם כניסה, יציאה או מעבר של המטען. למשל, פירוק המטען לצורך בדיקה בטחונית, דבר שעלול להוביל לעיכוב בהגעת המטען או לגרום לו נזק.
  • הנוסע גרם בעצמו לנזק או לאובדן.
  • כשמדובר בנזק שנגרם כתוצאה מאיחור בהגעת המטען, אם חברת התעופה הוכיחה שנקטה בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הנזק, או שלא היתה לא אפשרות לנקוט אמצעים אלה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של נזק למטען, יש להודיע לחברת התעופה בכתב על הנזק שנגרם, בתוך 7 ימים מהמועד שבו התגלה הנזק.
 • במקרה שהמטען לא הגיע, יש להודיע על כך בכתב לחברת התעופה בתוך 21 ימים, ומומלץ לעשות זאת כבר בשדה התעופה באמצעות הגשת הצהרה בדלפק של חברת התעופה.
  • אם המטען הגיע במועד מאוחר יותר, עדיין ניתן להגיש בקשה לפיצוי בגין עיכוב במסירת המטען, ויש לפנות לחברת התעופה בתוך 14 ימים מהיום שבו הגיע המטען, כל עוד לא עברו 21 ימים בסך הכל ממועד העיכוב.
  • אם המטען לא הגיע בתוך 21 ימים, הוא נחשב כאבוד, גם אם יגיע בשלב מאוחר יותר.
 • אם חברת התעופה מסרבת לשלם את הפיצוי, ניתן להגיש נגדה תביעה בתוך שנתיים ממועד האירוע.

מתי עשוי להתקבל פיצוי מעבר לסכום המקסימלי

 • כשהנוסע שילם תשלום מיוחד ומילא מראש הצהרת ערך מיוחדת שנוגעת לשווי המטען, הפיצוי יהיה עד לגובה שמופיע בהצהרה.
 • כשהנזק או האובדן נגרמו עקב התנהלות רשלנית של חברת התעופה.
 • כשנאסר על הנוסע להעלות את המטען עמו למטוס והוא נאלץ להפקיד אותו בבטן המטוס, שם ניזוק או אבד המטען.

חשוב לדעת

 • כדאי לבדוק את המדיניות של חברת התעופה הספציפית, ואם היא מיטיבה עם הנוסע ביחס לאמנות הבינלאומיות, היא זאת שתחול במקרה של אובדן או נזק למטען.
 • מומלץ לבדוק את האפשרות לרכוש ביטוח פרטי לאפשרות של נזק או אובדן המטען, במיוחד כשמדובר במטען יקר ערך.
 • במקרה של עיכוב בהגעת המטען, מומלץ לא לעזוב את שדה התעופה טרם הגשת הצהרה מתאימה בדלפק חברת התעופה, ולברר לגבי הפיצוי שמגיע לצורך כיסוי ההוצאות הראשונות (בגדים להחלפה, תרופות וכו׳) עד להגעת המטען.
 • אם הנזק או אי-הגעת המטען גרמו להוצאות נוספות (למשל צורך ברכישת בגדים או קניית ציוד חלופי), יש לשמור את הקבלות ולהציג אותן בפנייה לחברת התעופה, וייתכן שניתן יהיה לקבל החזרים.
 • בהתאם לפסיקה בארץ, ניתן לתבוע גם פיצוי בגין עגמת נפש, בנוסף לנזקים שנגרמו עקב אובדן או איחור בהגעת המטען. עם זאת, סכום הפיצוי הכולל לא יעלה על הסכום שמוגדר באמנה, אם לא מתקיימות נסיבות חריגות שמצדיקות זאת. למידע נוסף ראו פסק דין בנושא.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • פיצויים בגין עוגמת נפש בשל איחור בהגעת המזוודות בטיסה
 • רתק (ת"א) 23465-07-17‏ - בית המשפט המחוזי קיבל את פסק דינו של בית משפט השלום, שפסק פיצוי בגין עגמת נפש בגין מזוודה שהגיעה באיחור. בית המשפט המחוזי פסק כי ניתן לייחד חלק מהפיצוי לנזק ממוני וחלק לנזק בגין עגמת נפש, כל עוד הפיצוי הכולל אינו עולה על הסכום המקסימלי לפי אמנת מונטריאול.
 • תק (נת') 2465/07 - בית המשפט פסק פיצוי מעל לסכום המקסימלי בגין אובדן חפצים, לאחר שחברת התעופה סירבה לאפשר לנוסעת להעלות עימה את המזוודה, ובשטר הכבודה שנמסר לה לא הופיעו ההוראות המגבילות את אחריות החברה במקרה של נזק או אובדן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים