לפי החוק בישראל ובאיחוד האירופי, וכן לפי אמנת מונטריאול, נוסע שטיסתו התעכבה או הוקדמה עשוי להיות זכאי לפיצוי
במקרה שבו ניתן לקבל פיצוי לפי יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל את הפיצוי
בארה"ב אין חקיקה שמחייבת בפיצוי עבור עיכוב בטיסה
למידע על פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה ראו כאן


נוסעים שטיסתם יצאה באיחור או הוקדמה עשויים להיות זכאים לפיצוי. עצם הזכאות לפיצוי וגובה הסכום עשויים להשתנות בהתאם לנתונים שונים.

 • הדין הישראלי והדין באיחוד האירופי, וכן אמנת מונטריאול שחלה על החברות בה, עשויים לזכות נוסע בפיצויים כשטיסתו מתאחרת.
 • כשקיימת זכאות לפיצויים מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מעדיף לקבל את הפיצויים ולא יוכל לקבל פיצויים לפי כמה חוקים.
 • הדין שחל בארה"ב לא מזכה בפיצויים עבור עיכוב בטיסה, ובמקרה של טיסה לארה"ב או ממנה, כדאי לבדוק האם ניתן לתבוע מכוח חוקים אחרים, בהתאם למדינת היעד או מדינת המוצא.

תחולת החוקים השונים

 • על טיסות שונות עשויים לחול חוקים שונים, בהתאם ליעד הנחיתה או ההמראה.
 • במקרים מסוימים, עשויות לחול על אותה טיסה כמה חוקים, והנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את הפיצויים.
 • פיצויים לנוסע שטיסתו התעכבה או הוקדמה עשוי להתקבל בהתאם לחוקים הבאים, ותוכלו לבדוק מה החקיקה הרלוונטית למקרה שלכם:
  • החוק הישראלי, שחל על טיסות שיוצאות או נכנסות לישראל.
  • חוקי האיחוד האירופי, שחלים על טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי, טיסות פנימיות או בינלאומיות. החוק האירופי חל גם על טיסות שיוצאות ממדינות שלא חברות באיחוד ונוחתות במדינות שחברות באיחוד, אם חברת התעופה משתייכת למדינה שחברה באיחוד.
  • אמנת מונטריאול, שחלה על טיסות בינלאומיות בין מדינות שחברות באמנה. האמנה תחול גם על טיסות בתוך אותה מדינה, אם היתה חניית ביניים מחוץ למדינה.

מי זכאי?

 • נוסעים שטיסתם המריאה באיחור או הוקדמה, וחל על הטיסה חוק שמזכה אותם בפיצוי.
 • יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ובמקרה שחל יותר מחוק אחד, הנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את הפיצוי, ולא יוכל לקבל פיצוי בהתאם לחוק נוסף עבור אותו נזק.

פיצוי לפי החוק הישראלי

שימו לב
פיצוי כספי עבור טיסות שהוקדמו או המריאו באיחור בתקופת משבר קורונה
 • במקרה של טיסה שאמורה היתה להמריא החל מה-01.03.2020 ועד ה-31.03.2021, או שהיתה אמורה להמריא במועד מוקדם יותר מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד, או אל יעד כזה - הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו, ולא יהיה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי נוסף.
 • בטיסה שמועד ההמראה שלה הוא מה-15.12.2020 ואילך, הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 30 ימים מהמועד שמופיע בכרטיס הטיסה.
 • בטיסה שמועד ההמראה שלה הוא עד ה-14.12.2020 (כולל):
  • הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 90 ימים ממועד הטיסה, או עד ה-14.08.2020, לפי המאוחר מביניהם.
  • לגבי טיסות שמועד ההמראה שלהן היה עד ל-03.07.2020: חברות תעופה שמחזור ההכנסות שלהן ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לעומת אותה התקופה בשנת 2019, רשאיות היו לדחות את ההחזר הכספי לנוסע עד ל- 01.10.2020. במקרה כזה, על חברת התעופה לפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על דחיית מועד ההחזר.

מי זכאי

 • החוק הישראלי חל על הטיסות הבאות:
  • טיסות שיצאו ממדינה זרה והמריאו לישראל.
  • טיסות שהמריאו מישראל אל מדינה זרה, ואם הטיסה מופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
  • טיסת פנים בארץ.
 • ניתן לתבוע את חברות התעופה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה.

מי לא זכאי

 • במקרה של איחור בטיסה עקב שביתה או השבתה מוגנות, הנוסע לא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי.
 • במקרה של הקדמת הטיסה, הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי אם הטיסה הוקדמה בגלל אחת מהסיבות הבאות:
  • שביתה או השבתה מוגנות.
  • נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת חברת התעופה, שגם אם היתה עושה כל שביכולתה, לא היתה יכולה למנוע את הקדמת הטיסה עקב אותן נסיבות. נסיבות מיוחדות יכולות להיות סגירת נמל תעופה, מצב בטחוני, מזג אוויר קיצוני ובלתי צפוי.
   • יש לציין שגם בהתקיים הנסיבות, חברת התעופה צריכה להראות שעשתה כל שביכולתה כדי למנוע את השינוי בטיסה.

זכאות לפיצוי וגובה הפיצוי

 • איחור של שעתיים לפחות, אך פחות מ-5 שעות:
  • הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת (2 שיחות טלפון + הודעת פקס או דוא"ל, לפי בחירתו).
 • איחור של 8-5 שעות:
  • הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.
  • אם האיחור נגרם בגלל שביתה או השבתה מוגנת, הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי.
 • הטיסה נדחתה ליום המחרת:
  • הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי עם שירותי לינה והסעה.
  • אם האיחור נגרם עקב שביתה או השבתה מוגנת, הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי.

פיצוי לנוסע שטיסתו הוקדמה

 • נוסע שטיסתו הוקדמה ב-8-5 שעות והוא קיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
 • נוסע שטיסתו הוקדמה ביותר מ-8 שעות והוא קיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי לפיצויים הבאים:
  • השבת התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
  • פיצוי כספי - שסכומו נקבע לפי מרחק הטיסה:
   • בטיסה עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,440 ₪.
   • בטיסה עד 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 2,310 ₪.
   • בטיסה מעל 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 3,460 ₪.
 • פיצויים בטיסה עם חניית ביניים (קונקשן):
  • נוסע שרכש כרטיס לטיסה עם חניית ביניים ובחר בהחזר כספי ולא בכרטיס חלופי, יקבל את כל הסכום ששילם עבור הכרטיס גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה, כשמתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. השהות ביעד הביניים היא עד 24 שעות.
   2. הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
   3. כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
   4. האיחור או הביטול התקיים רק בקטע אחד של הטיסה.
  • אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.
  • אם אחרי שהגיע ליעד הביניים הנוסע החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
דוגמה
 • ברכישת כרטיס לטיסה בחברת תעופה ישראלית לניו יורק, שכוללת חניית ביניים בלונדון:
  • נוסע שלא הועלה לטיסה ללונדון ולכן לא הגיע בזמן לטיסה לניו יורק, זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה.
  • נוסע שטס כמתוכנן מתל אביב ללונדון, אבל לא הועלה לטיסה לניו יורק ובחר שלא לטוס בטיסה חלופית, זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, והחברה תהיה חייבת לספק לו כרטיס חזרה לתל אביב.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.
 • נוסע שרכש כרטיס טיסה הלוך-ושוב ולא הועלה לטיסה החוזרת (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), זכאי למחצית הסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • דוגמה
  • נוסע שרכש כרטיס לטיסת הלוך-ושוב בחברת תעופה ישראלית מתל אביב לאורלנדו עם חניית ביניים בפריז, לא הועלה בטיסה החוזרת מפריז לתל אביב.
  • הנוסע יהיה זכאי למחצית מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
  • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

  טיסת פנים

  • טיסת פנים שיצאה באיחור של 4 שעות לפחות ממועד ההמראה שנקוב בכרטיס, תיחשב כטיסה שבוטלה.
  • על טיסת פנים שבוטלה הצרכן יהיה זכאי לפיצוי כספי שמתעדכן מעת לעת, כאמור בתקנות שירותי תעופה (טיסות פנים-ארציות).

  פיצוי לפי חוקי האיחוד האירופי

  מי זכאי

  • נוסע שטיסתו יצאה באיחור, והיא עומדת באחד מהתנאים הבאים:
   • טיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה שמפעילה את הטיסה.
   • טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שלא חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה שמפעילה את הטיסה.
   • טיסות שיוצאות ממדינות שלא חברות באיחוד אל מדינות שהן חברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה שחברה באיחוד האירופי.
   • טיסות שיוצאות ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי אל מדינות שלא חברות באיחוד האירופי - החוק לא חל כלל, גם אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה שחברה באיחוד האירופי.
   • יש לציין כי אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
  • משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה אליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי ״לופטהנזה״ תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של גרמניה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הגרמני לעניין זה).

  מי לא זכאי

  • נוסע שטיסתו התעכבה כתוצאה מנסיבות חריגות שאינן בשליטת חברת התעופה, כגון: סגירת נמלי תעופה, שביתות, סיכונים בטחוניים בלתי צפויים וכו׳.

  זכאות לפיצוי וגובה הפיצוי

  • בטיסות שמרחקן עד 1,500 ק"מ:
   • איחור של מעל שעתיים, יזכה את הנוסע במזון, משקאות ואמצעי תקשורת.
   • איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-250 אירו.
  • בטיסות שמרחקן בין 3,500-1,500 ק"מ:
   • איחור של מעל 3 שעות, יזכה את הנוסע במזון, משקאות ואמצעי תקשורת.
   • איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-400 אירו.
  • בטיסות שמרחקן מעל 3,500 ק"מ:
   • איחור של מעל 4 שעות יזכה את הנוסע במזון משקאות ואמצעי תקשורת.
   • איחור של מעל 3 שעות יזכה את הנוסע ב-600 אירו.
  • במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן) שבוצעה כהזמנה אחת (ולא כשני כרטיסים נפרדים), העיכוב ייספר לפי משך העיכוב הכולל.
  דוגמה
  אדם רכש כרטיס מלונדון לפריז, שכולל טיסת המשך לטורונטו. הטיסה מלונדון לפריז התעכבה בשעה, וכתוצאה מכך האדם הפסיד את טיסת ההמשך שלו והגיע לטורונטו באיחור של 3 שעות מהמועד המקורי. במקרה זה העיכוב ייספר כ-4 שעות איחור והנוסע יהיה זכאי לפיצויים.

  פיצוי על איחור בטיסות בינלאומיות (אמנת מונטריאול)

  מי זכאי

  • נוסע שנגרם לו נזק עקב איחור בטיסה שמופעלת על ידי חברות תעופה ששייכות למדינות החברות באמנת מונטריאול.
  • נוסע שנגרם לו נזק בשל איחור בטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
  • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות שחברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

  מי לא זכאי

  • מי שנגרם לו נזק כתוצאה מאיחור בטיסה שחברת התעופה לא היתה יכולה למנוע גם אם נקטה בכל האמצעים הסבירים, או שלא התאפשר לה לנקוט אמצעים כאמור כדי למנוע את הנזק.

  תנאים לפיצוי

  • לפי האמנה, הפיצוי ניתן עבור נזק שנגרם בשל האיחור, ללא קשר לשאלה האם הנוסע הגיע ליעדו או לא.
  • כמו כן, האמנה לא מגדירה אמות מידה לאיחור, והפיצוי ניתן לא עבור האיחור עצמו אלא עבור הנזק שנגרם כתוצאה מהאיחור (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
  • סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
  • במקרה שבו הנזק נגרם עקב רשלנות של חברת התעופה, ניתן יהיה לתבוע יותר ממגבלת הפיצוי האמורה.
  • במקרה שחברת התעופה מסרבת לפצות, ניתן להגיש תביעה עד שנתיים ממועד התרחשות הנזק.

  תהליך מימוש הזכות

  פניה אל החברה

  • יש לפנות בכתב אל חברת התעופה, בהקדם האפשרי.
  • במקרה שהעיכוב גרם להוצאות (כגון רכישת מזון או הוצאות לינה), יש לשמור את הקבלות ולהציג אותן בפניה.
  • אם הפיצוי התבקש לפי החוק הישראלי, הנוסע יכול לפנות לסוכנות הנסיעות ממנה רכש את הכרטיס, ועליה לסייע לו לקבל את הפיצוי המגיע לו.
  • אם הפיצוי התבקש לפי החוק הישראלי, במקרה של השבת התמורה - על החברה להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה בתוך 21 ימים מהיום שפנה אליה בכתב.

  הגשת תביעה אם החברה מסרבת לשלם

  • אם חברת התעופה מסרבת לתת את הפיצוי, ניתן להגיש תביעה כאשר יש להתחשב בתקופת ההתיישנות בהתאם לחוק לפיו מגישים את התביעה (החוק הישראלי, האירופי או אמנת מונטריאול).
  • אם הפיצוי התבקש בהתאם לחוק הישראלי וחברת התעופה סירבה לתת את הפיצוי, ניתן לתבוע בנוסף לפיצוי גם פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 11,540 ₪.
  • תביעה נגד חברה ישראלית או חברה שיש לה סניפים בישראל יכולה להיות מוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות, כל עוד סכום התביעה אינו עולה על הסכום המירבי האפשרי בבית משפט זה. (למידע על ההליך ראו הגשת תביעה קטנה).
  שימו לב
  במקרים רבים קובע החוזה בין החברה לנוסע, כי תביעה משפטית יכולה להיות מוגשת רק בעיר או מחוז מסוימים, למשל תל אביב.
  במקרים אלה יש להגיש את התביעה לבית המשפט באזור שנקבע בחוזה (שמופיע באתר החברה או בהודעת האימייל על ביצוע הרכישה).
  • תביעה נגד חברות אחרות מוגשת בהתאם לדין החל בהתאם לחוזה בין הנוסע לחברה (לרוב, מדובר בדין של המדינה שאליה שייכת החברה ובבית המשפט שנקבע בחוזה).
  טיפ
  מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת התביעה.

  חשוב לדעת

  • בהתאם לחוק הישראלי, לא יינתן פיצוי שנמוך מהפיצוי שמופיע בחוק, גם אם הנוסע הסכים לכך.
  • הדין שחל בארה"ב לא מזכה בפיצויים עבור עיכוב בטיסה, ובמקרה של טיסה לארה"ב או ממנה, כדאי לבדוק האם ניתן לתבוע מכוח חוקים אחרים, בהתאם למדינת היעד או מדינת המוצא.
  • למידע על פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה ראו כאן.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים