בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך 50,000 ₪ בשל עוגמת נפש שנגרמה לה לאחר שהועסקה בתנאים פיזיים בלתי הולמים
כל עובד זכאי לתנאי עבודה פיזיים הולמים במקום עבודתו
בית המשפט עשוי לחייב מעסיק, שמפר חובה זו, לשלם לעובד פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב כך, ובכלל זה עוגמת נפש

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש (ת"א) 15110-05-14
תאריך:30.03.2018
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • התובעת עבדה כדוורית בדואר ישראל החל משנת 2000 ועד לינואר 2014, עת התפטרה מעבודתה. תחילה עבדה כדוורית רגלית ובשנת 2007 הועברה לתפקיד דוורית ממיינת במרכז החלוקה.
 • התובעת עבדה במרכז החלוקה בתנאי העסקה פיזיים מחפירים:
  • המבנה שבו עבדה לא היה מחובר לחשמל, ועל כן נאלצה התובעת לעבוד ללא אמצעי קירור או חימום וללא הגנה מספקת מפני השמש הקופחת בקיץ והגשמים והקור בחורף.
  • במבנה לא הייתה תאורה ראויה, כך שבשעות הערב נאלצה התובעת למיין את הדואר לאור פנסים שסיפק לה המעסיק.
  • המבנה לא היה מחובר למים, ולא הייתה גישה למי שתייה, כך שהתובעת נדרשה להביא עמה בקבוק מים מהבית כדי לשתות.
 • לתובעת לא היו שירותים במרחק סביר, והיא נאלצה לעבור 2 כבישים כדי להגיע לשירותים.
 • בגין תנאי העסקתה כאמור לעיל, הגישה התובעת תביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש.

פסק הדין

 • כל עובד זכאי לתנאים פיזיים הולמים במקום עבודתו. הזכות לתנאים פיזיים הולמים נגזרת מהחובה החוקתית המוטלת על כל מעסיק, מכוחו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לשמור על כבוד העובד, על צרכיו ועל סביבת עבודה ראויה עבורו.
 • הפרת חובה זו עשויה לזכות את העובד בפיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב כך, ובכלל זה עוגמת נפש.
 • בית הדין השתכנע שהתנאים במקום עבודתה של התובעת היו לא ראויים: מבנה ללא חשמל, ללא מים, ללא תאורה מספיקה וללא גישה סבירה לשירותים.
 • לאור האמור לעיל פסק בית הדין לטובת התובעת פיצויים בגין עוגמת נפש בסך 50,000 ₪.

משמעות פסק הדין

 • כל עובד זכאי לתנאי עבודה פיזיים הולמים במקום עבודתו.
 • אם המעסיק מפר חובה זו, בית המשפט עשוי לחייב אותו לשלם לעובד פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב כך, ובכלל זה בגין עוגמת נפש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.