על כל מעסיק חלה חובה לוודא כי במקום העבודה או בקרבתו קיים חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים
החובה חלה גם על חברות כוח אדם וקבלני שירותים וכן על מעסיקים בפועל של עובדי קבלן ועל מזמיני שירותים מחברות קבלן
עובד זכאי במהלך יום עבודתו להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים בהתאם לצרכיו, ואסור למעסיק לנכות את ההפסקות הללו משכר העבודה
במקרה של הפרת הזכות עשוי העובד להיות זכאי לפיצוי כספי מהמעסיק או ממזמין השירות (במקרה של עובדי קבלן)
למידע נוסף ראו סעיף 20א(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה


כל מעסיק חייב לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו.

 • החובה לוודא קיומם של חדרי שירותים תקינים לשימוש העובדים חלה גם על מזמיני שירותים, המעסיקים עובדים של קבלן שירות או של קבלן כוח אדם, בתנאי שהעובד מועסק בשטח שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות.
 • במפעלים מסוימים המפורטים בסעיף 2 לפקודת הבטיחות בעבודה חלה חובה על המעסיק להתקין שירותים נאותים בשביל העובדים במפעל, להחזיק אותם במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתם, ואף נקבע לגביהם הסדר מקיף ומפורט לעניין מספר חדרי השירותים, מיקומם, הציוד שאמור להיות בהם ועוד, כפי שמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות).
 • במהלך יום העבודה זכאי כל עובד להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, ולמעסיק אסור לנכות את ההפסקות הללו משכרו של העובד. למידע נוסף ראו הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים במהלך העבודה.
 • זכויות אלה חלות על כלל העובדים, כולל עובדי קבלן.

מי זכאי?

 • כל העובדים בישראל, מלבד עובדים שלגביהם קבע שר העבודה כי מעסיקם פטור מהחובה הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק או מזמין השירות מפר את הזכות ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • את התביעה רשאי להגיש כל אחד מהבאים:
  • העובד עצמו
  • ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה או ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו
  • ארגון העוסק בזכויות בעבודה, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
 • בית הדין יכול לתת למעסיק צו המורה לו לאפשר לעובד שימוש בשירותים, וכן צו המחייב את המעסיק להתקין חדרי שירותים.
 • בית הדין מוסמך לחייב את המעסיק לשלם לעובד פיצויים, גם אם לא נגרם לו נזק כתוצאה מהפרה החובה.
  • אם נגרם לעובד נזק, בית הדין מוסמך לחייב את המעסיק (או את מזמין העבודה או השירות) לשלם לעובד את מלוא הנזק.
  • אם לא נגרם לעובד נזק, רשאי בית הדין לחייב את המעסיק (או את מזמין העבודה או השירות) לשלם לעובד פיצויים בסך של עד 20,000 ₪ ובמקרים חריגים - עד 200,000 ₪.
דוגמה
בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך 50,000 ₪ בשל עוגמת נפש שנגרמה לה לאחר שהועסקה בתנאים פיזיים בלתי הולמים, ובין היתר בשל העובדה כי הועסקה במבנה שלא היה מחובר למים וכי לא היו בו ולא במרחק סביר ממנו שירותים, והיא נאלצה לעבור 2 כבישים כדי להגיע לשירותים. לקריאת פסק הדין ראו כאן.

חשוב לדעת

 • במקרה של הפרת הזכות עשוי העובד להיות זכאי לפיצוי כספי מהמעסיק, מהמעסיק בפועל או ממזמין שירות.
 • על פי פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, פגיעה בזכותו של עובד לגשת לשירותים לפי צרכיו עשויה להיות נסיבה המצדיקה את התפטרות העובד והמזכה אותו בפיצויי פיטורים למרות שהעובד התפטר ולא פוטר. לקריאת פסק הדין לחצו כאן.
 • מלבד החובה לוודא קיומם של חדרי שירותים, על המעסיק חובה לספק תנאים פיזיים הולמים לעובדים, כגון: תאורה, חיבור לחשמל, חיבור למים ועוד. למידע נוסף ראו תנאים פיזיים הולמים במקום העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים